De Leidenaar

14 mei 2019

De Leidenaar 14 mei 2019


Onderscheiding voor Eef van Tol

Een trotse Eef van Tol. | Foto: Emile van Aelst.

lintje n Eef van Tol – Kok kreeg vrijdag uit handen van burgemeester Henri Lenferink een koninklijke onderscheiding opgespeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 3 October Vereeniging werd ze vanwege haar maatschappelijke verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Tol was 25 jaar vrijwilligster bij de 3 October Vereeniging en daarvoor 15 jaar bestuurssecretaris van het comité 4 en 5 mei Leiden. Sinds 1995 zet zij zich met hart en ziel in als vrijwilligster bij de 3 October Vereeniging. (Lees verder op pagina 3)

Zij begon als secretaresse van de Optocht- en Taptoecommissie. Vervolgens werd zij algemeen secretaresse van het bestuur van de 3 October Vereeniging. Als vanzelf groeide ook het werk en haar betrokkenheid bij andere commissies, zoals Evenementen, Haring en Wittebrood. Vanuit haar positie werd zij een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe betrokkenen. Niet voor niets werd zij al gauw mrs. 3 oktober genoemd. In 1998 werd ze lid van de Archiefcommissie van de 3 October Vereeniging en besteedde ze vele honderden uren aan het mooiste verenigingsarchief van Nederland.

Voordat ze bij de 3 October Vereeniging actief werd, was ze van 1980 tot 1995 bestuurssecretaris van het comité 4 en 5 mei Leiden. Ze was medeverantwoordelijk voor de realisatie van het monument 'Vrouwenverzet' van Truus Menger, geplaatst in de Stevenshof in 1985. Daarnaast was ze de organisator van de grote jubileumviering van de bevrijding in 1995. Bij deze viering stonden diverse activiteiten op de agenda, waaronder een scholenproject en een optocht. Ook deed ze de organisatie van een drietal Bevrijdingsconcerten in de Pieterskerk op 5 mei, in de jaren '90.

Naast haar vrijwilligersactiviteiten werkte ze van 1995 tot 2018 als secretaresse van de Raad van Toezicht van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Haar bereidheid nieuwe taken op te pakken, haar discretie ten aanzien van de vertrouwelijke informatie en haar inzet tijdens de avonduren voor extra activiteiten werden zeer gewaardeerd.

Oude adressen op stempassen

Foto: Johan Kranenburg

stemmen n De gemeente heeft een oud adressenbestand gebruikt bij het versturen van de stempassen voor de verkiezingen op 23 mei voor het Europese Parlement. Daardoor hebben ruim 1.800 inwoners in eerste instantie geen stempas ontvangen.

Ook heeft een aantal personen ten onrechte een stempas ontvangen en zijn de stempassen van inwoners die in de afgelopen twee maanden verhuisd zijn, naar hun oude adres gestuurd. In totaal gaat het om ruim 2.450 personen. "Ook voor deze groepen wordt voor een passende oplossing gezorgd", schrijft het college in een brief aan de raad. Onterecht verzonden stempassen worden ingetrokken, de stempas wordt opgenomen in het register van ongeldige stempassen dat op elk stembureau geraadpleegd wordt. De groepen kiezers die door de fout zijn getroffen zijn kiezers die tussen 20 maart en 23 mei 18 jaar zijn geworden of nog worden, EU-burgers die zich geregistreerd hebben als kiezer in Leiden voor de verkiezing van het Europees Parlement en kiezers die verhuisd zijn naar Leiden, binnen Leiden of vanuit Leiden naar een andere gemeente.

(Lees het hele artikel op: www.deleidenaar.nl)

en kiezers die overleden zijn. Voor nabestaanden van die laatste groep is de fout extra pijnlijk, zo realiseert het college zich. Zij ontvangen een brief met onze excuses.

Het college betreurt de gemaakte fout zeer en belooft dat nog deze week de stempassen worden verzonden aan de kiezers die nog geen stempas hebben ontvangen. Inwoners die alsnog geen stempas hebben ontvangen, dan kunnen die tot 20 mei aanvragen. Kiezers die binnen Leiden verhuisd zijn, ontvangen een brief met de vraag een nieuwe stempas aan te vragen als zij de stempas die op het oude adres bezorgd is niet doorgestuurd gekregen hebben.

Omdat op verkeerd bezorgde stempassen persoonsgegevens staan zoals voor- en achternaam en als de post wordt opengemaakt ook de geboortedatum, is er volgens de gemeente sprake van een 'datalek'. De gegevens zijn immers bij iemand anders terecht gekomen. De gemeente heeft dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leidse auteur gaat met kinderen bakken

creabea n De Leidse auteur en illustrator Sjoukje Kruidhof van prentenboek De Goede Bakker, gaat met kinderen bakken, knutselen en ontdekken. Ze heeft namelijk ook een bijbehorend Bak-, Knutsel- en Ontdekboek uitgebracht.

De Goede Bakker is een parabel/schaduwverhaal om kinderen op een begrijpelijke en aansprekende manier het bijbelse Paasverhaal te laten ervaren. Deze verhalen zijn voor kinderen vaak moeilijk te begrijpen. In het verhaal komen belangrijke thema's aan bod: jaloezie, fouten maken en spijt hebben. Maar bovenal is het een verhaal over de kracht van echte liefde. Kinderen van 6 - 12 jaar kunnen (gratis) iets leuks en lekkers maken. Het werkboek krijgen ze na afloop mee naar huis. Het bakfestijn is op de zondagochtenden 19, 26 mei, 2, 16, 23 juni en 7 juli 2019, van 9.45 – 11.45 uur in Plexat, in het centrum van Leiden. Opgeven via: Info@SjoukjeKruidhof.nl.

Foto: Picasa

Otis viert haar 30ste verjaardag

Voorlezen in tien

talen

Gewoon even een prikkie

halen

evenement n Marathon staat voor de deur

De toegevoegde waarde van bomen

groen n Om Leiden leefbaar en gezond te houden én de weersextremen op te vangen moet er meer groen bij. De gemeente ziet concrete kansen om te vergroenen, en roept stadspartners op hier aan bij te dragen.

Een van de groene kansen is het aanplanten van meer bomen en het vervangen van zieke bomen met nieuwe, gezonde exemplaren. Bomen zijn niet alleen een mooie aanvulling aan het straatbeeld, ze huisvesten vogels en insecten, geven schaduw en verkoeling bij warm weer, en vangen regenwater op en houden het vast in de grond. Daarom is Leiden zuinig op haar bomen: er zijn strenge regels rond het kappen van bomen en gekapte bomen moeten worden vervangen door nieuwe. Als concrete groene kans stelt de gemeente voor vijftig bomen per jaar extra te planten en zo'n zeventig zieke bomen per jaar te vervangen. Bij de keuze van de nieuwe bomen wordt gekeken naar de veerkracht van de boomsoort. Bij voorkeur wordt een inheemse soort geplant om veel insecten en vogels aan te trekken. Bovendien is bladmassa een belangrijk criterium.

Praat mee op 29 mei

Kom naar het stadsbrede gesprek op woensdag 29 mei. Aanmelden via www.leiden.nl/groenekansen.

Start ombouw plasticcontainers

afval n Sinds januari 2019 hoeven inwoners van de gemeente Leden hun plastic afval niet meer apart te houden.

De gemeente laat het plastic scheiden door de afvalverwerker. Daarom worden de oude, ondergrondse plasticcontainers omgebouwd. Bijvoorbeeld naar een container voor papier of restafval. Vorige week is begonnen met de ombouw van de eerste containers. De ondergrondse containers hebben een perstechniek die niet alleen voor plastic goed werkte, maar ook voor papier kan worden ingezet. Daarom wordt een deel van de ondergrondse containers omgebouwd naar papiercontainers. Overige containers worden ingezet voor restafval, of opgeslagen als reserve.
Door de nieuwe scheidingsinstallatie bij de afvalverwerker worden plasticverpakkingen, metalen en drankkartons van het andere afval gescheiden. Dit levert tien keer zoveel plastic voor recycling op. Niet voor iedere afvalsoort is nascheiding de oplossing. Papier, gft, textiel en glas blijven apart ingezameld. Meer info: www.leiden.nl/afvalscheiding.

Algemene ledenvergadering 3 October Vereeniging drukker dan ooit

In het rijtje nieuwe Commissieleden een paar bekende gezichten waaronder presentator Menno Bentveld. | Foto: Emile van Aelst

traditie n Nog 146 dagen tot 3 oktober... en het leek wel drukker dan ooit, vrijdag 10 mei in het Academiegebouw.

Er moesten zelfs nog stoelen bijgezet worden in de grote zaal. Voorzitter Rik Kamps blikte terug op de viering van het afgelopen jaar en had genoten van zijn eerste jaar als voorzitter. Secretaris Jurgen van der Velden liep ook het jaar nog eens langs en kon tevreden terugblikken.

Er moesten stoelen bij in de grote zaal van het Academiegebouw. | Foto: Emile van Aelst

De herbenoeming van bestaande bestuursleden leverde geen problemen op en iedereen werd unaniem herkozen. Voor de commissie van in- en uitgeleide, André de Jong en Jan Karstens, was de klus om de bestuursleden te begeleiden dan ook snel geklaard. Er was ook dit jaar weer een aantal nieuwe commissieleden, waaronder Diony Breedveld als commissielid evenementen, die in de voetsporen treedt van haar vader Ruud.

Ook de 3 October Vereeniging gaat over op eco glas en gaat niet zonder slag of stoot: voor de Leidse horeca wordt het natuurlijk een gigantische onderneming, maar ook voor de 3 October Vereeniging zit hier het nodige werk aan. Ruim 5.000 hutspotmaaltijden waarbij glas, bestek en borden duurzaam moeten worden, bijvoorbeeld.

Bettina van Klaveren legde uit hoe de Vereeniging het wil gaan aanpakken en hoe er met de extra kosten wordt omgegaan. Vanuit de zaal werd door de leden geopperd het lidmaatschap van 7,50 euro iets te verhogen. Het bestuur wilde daar op dit moment nog niets van weten. Van Klaveren legde uit dat de komende maanden een hele uitleg over de nieuwe manier van inschrijven voor de grote Hutspotmaaltijd komt, die vanaf nu echt alleen maar voor leden is en niet meer voor introducees. Op de site staat hierover een toelichting.

Het eco glas bij de Hutspotmaaltijd hoef je niet te kopen of statiegeld voor te betalen. Die krijg je van de Vereeniging zodat je direct je glas voor de rest van de viering hebt.

Na de bekendmaking van de uitslag van de praalwagenwedstrijd, werd het thema van dit jaar bekend gemaakt. Vele bekende Nederlanders zijn geboren en of getogen in Leiden, vandaar dit jaar het thema Jong Geleerd.

Lintje voor Eef van Tol

onderscheiding n (vervolg van de voorpagina) Zij begon als secretaresse van de Optocht- en Taptoecommissie. Vervolgens werd zij algemeen secretaresse van het bestuur van de 3 October Vereeniging.

Als vanzelf groeide ook het werk en haar betrokkenheid bij andere commissies, zoals Evenementen, Haring en Wittebrood. Vanuit haar positie werd zij een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe betrokkenen. Niet voor niets werd zij al gauw mrs. 3 oktober genoemd.

In 1998 werd ze lid van de Archiefcommissie van de 3 October Vereeniging en besteedde ze vele honderden uren aan het mooiste verenigingsarchief van Nederland.

Voordat ze bij de 3 October Vereeniging actief werd, was ze van 1980 tot 1995 bestuurssecretaris van het comité 4 en 5 mei Leiden. Ze was medeverantwoordelijk voor de realisatie van het monument 'Vrouwenverzet' van Truus Menger, geplaatst in de Stevenshof in 1985.

Daarnaast was ze de organisator van de grote jubileumviering van de bevrijding in 1995. Bij deze viering stonden diverse activiteiten op de agenda, waaronder een scholenproject en een optocht. Ook deed ze de organisatie van een drietal Bevrijdingsconcerten in de Pieterskerk op 5 mei, in de jaren '90.

Naast haar vrijwilligersactiviteiten werkte ze van 1995 tot 2018 als secretaresse van de Raad van Toezicht van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

Haar bereidheid nieuwe taken op te pakken, haar discretie ten aanzien van de vertrouwelijke informatie en haar inzet tijdens de avonduren voor extra activiteiten werden zeer gewaardeerd.

Langgehuwde echtparen krijgen feestelijke lunch

Alle pare bijeen in de Hooglandse Kerk. | Foto: Emile van Aelst

jubileum n Burgemeester Lenferink, bijgestaan door wethouders Paul Dirkse, Marleen Damen en Yvonne van Delft, ontving maandag bruidsparen in de Hooglandse kerk voor een feestelijke lunch tijdens de jaarlijkse bruidsparenmiddag. Al deze Leidse bruidsparen zijn dit jaar 60, 65, of 70(+) jaar getrouwd.

De bruidsparenmiddag kent een lange traditie en is ontstaan, omdat het aantal langgetrouwden zó groot werd dat de burgemeester hen niet allemaal meer kon bezoeken. Sinds enkele jaren is het evenement ook de Burgerzaal in het stadhuis ontgroeid en wordt Bruidsparenmiddag jaarlijks in de Hooglandse Kerk gevierd. Leidse echtparen die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, krijgen van de gemeente een felicitatiebrief en een bloemetje thuis.

Overzicht van het aantal lang gehuwde bruidsparen in Leiden in 2019

50 jaar gehuwd (1968) 271

vorig jaar: 263

60 jaar gehuwd (1958) 65

vorig jaar: 78

65 jaar gehuwd (1953) 27

vorig jaar: 17

70 jaar gehuwd (1948) 5

vorig jaar: 2

Cornelis Joppensz beeldje voor molenaar Arthur de Groodt

Molenaar Arthur de Groodt in en mét zijn Heesterboom. | Foto: Amber Janssen.

onderscheiding n Wethouder Yvonne van Delft reikte zaterdag 11 mei in Houtzaagmolen de Heesterboom het Cornelis Joppenszbeeldje van de stad Leiden uit aan molenaar Arthur de Groodt.

Zij roemde onder meer zijn liefde voor en kennis van het molenaarsvak, die hij al meer dan veertig jaar als vrijwilliger uitdraagt aan de duizenden bezoekers van de molen. Naast het molenaarswerk is De Groodt bovendien ruim tien jaar actief bestuurslid van Stichting Houtzaagmolen De Heesterboom.

Voorschotenaar De Groodt is sinds 1976/1977 vrijwilliger bij de Leidse molen De Heesterboom. In 1978 behaalde hij zijn molenaarsexamen in Katwijk, op molen 'De Geregtigheid'. Hij leerde door de jaren heen de fijne kneepjes van het molenaarsvak, tot hij alle vaardigheden beheerste die nodig zijn voor het werken met een houtzaagmolen. Met groot enthousiasme toonde hij de duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland hoe houtzagen op windkracht in zijn werk gaat. Dit doet hij trouwens nog, door wekelijks op zondag rondleidingen en demonstraties te geven. Hij doet dit ook tijdens de jaarlijkse Molendagen in mei en tijdens de Open Monumentendagen in september.

De Groodt is de spil van een enthousiaste groep molenaars, molenaars in opleiding en andere vrijwilligers, die wekelijks samen boomstammen tot planken zagen, onderhoud plegen, of versleten onderdelen vervangen. Met zijn grote kennis van molens in het algemeen en houtzaagmolens in het bijzonder is hij degene die erop toeziet dat dit soort werkzaamheden op historisch verantwoorde wijze gebeurt. Hij zorgt ervoor dat De Heesterboom draait als een tierelier. Met zijn kennis en vakmanschap draagt hij substantieel bij aan de instandhouding van houtzaagmolen De Heesterboom als draaiend en zagend top 100-monument in Nederland.

Verder leverde De Groodt een belangrijke bijdrage aan het documenteren van de historie van houtzaagmolen De Heesterboom en de andere houtzaagmolens die ooit deel uitmaakten van houtbedrijf Noordman. Deze informatie heeft hij toegankelijk gemaakt voor het publiek op de website van De Heesterboom (www.molendeheesterboom.nl), waarvan hij de ontwerper en beheerder is.

Het college waardeert met deze toekenning de betekenis die Arthur de Groodt heeft voor de stad en de belangrijke rol die hij al vier decennia speelt in het behoud van het Leidse culturele molenerfgoed.

Leids Ontzet 2019 in teken van Jong Geleerd

3october n (vervolg van de voorpagina) Rembrandts jonge jaren in Leiden waren belangrijk voor zijn latere carrière en ontwikkeling. Ook voor Rembrandt gold: Jong geleerd is oud gedaan! Daarmee sluit de wedstrijd naadloos aan op het thema van de viering 2019.

In het ontwerp van de Vrienden van Rembrandt schildert Rembrandt nog één keer in Leiden, bij Molen de Put en de Rembrandtbrug. Daar waar het allemaal begon, maakt hij een nieuwe Leidse Nachtwacht. Wie er op het schilderij komen? Dat beslissen de Leidenaren! De Vrienden van Rembrandt roepen de Leidse bevolking op om mensen te nomineren.

Scholengemeenschap Dalton leverde een ontwerp in waar Constantijn Huygens een belangrijke rol speelt. Hij was degene die Rembrandt ontdekte en introduceerde in hogere kringen.

Op hun praalwagen zie je een bezoek van Huygens aan het atelier van Rembrandt in Leiden. In hun ontwerp vragen de bedenkers ook aandacht voor het wereldwijde (en Leidse) probleem van plastic afval. Zo gebruikt Rembrandt plastic in plaats van verf om te schilderen en dragen de figuranten kragen van plastic bekers.

Duurzaamheidsbeleid 3 October Vereeniging

Door het gebruik van het biologisch afbreekbaar plastic en de extra handling gaan de kosten van de hutspotmaaltijd substantieel omhoog. Daarom is er voortaan per individueel lidmaatschap één hutspotbon beschikbaar. De hutspotbon is goed voor één maaltijd plus één consumptie.

Vrienden, partners en andere duo's die graag samen de hutspotmaaltijd willen bezoeken, kunnen vanaf dit jaar duo-lid worden voor de combi-prijs van 12,50 euro. Het duo-lidmaatschap is vanaf augustus 2019 beschikbaar.

Voor mensen met een gezinslidmaatschap verandert er niets. Alle deelnemers aan de hutspotmaaltijd 2019 krijgen een gratis eco-glas van de 3 October Vereeniging.


Dertig jaar op de planken

jubileum n Musicalgezelschap Otis bestaat deze maand 30 jaar.

Het is een echte Leidse vereniging; de meeste leden komen uit Leiden. Het gezelschap treedt regelmatig op in de Leidse Schouwburg en tijdens allerlei andere Leidse evenementen waaronder de Peurbakkentocht, Lichtjesparade, de Slag om Leiden en de drijvende kerstmarkt.

Foto: Picasa

Op 14, 15 en 16 juni staat Otis weer in de Leidse Schouwburg. Omdat het 30 jarig bestaan te vieren is dit een speciale jubileumshow en is er een verhaal geschreven door een professioneel schrijver.

Over Otis is veel bijzonders te vertellen. Zo is het oudste lid 70 en in de jongste 20 en waren er bijvoorbeeld in de begintijd vrouwen die mannenrollen speelden omdat er niet genoeg mannen waren. In de nieuwe productie spelen mannen juist vrouwen... De redactie van De Leidenaar zal in een van de komende publicaties een interview publiceren met een van de leden van dit mooie Leidse gezelschap.

Van Bemmelen Outdoor in nieuw pand

| Foto: Eric Neuteboom Foto: Eric Neuteboom

Regio n Ton van Bemmelen Sports verhuisde begin april naar een nieuw pand op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude-Rijndijk. Het nieuwe moderne pand van meer dan 2.000 m2 vertegenwoordigt een frisse start en geeft de winkel een eigentijdse uitstraling. In lijn met deze nieuwe start verandert de winkelnaam in Van Bemmelen Outdoor.

Van Bemmelen Outdoor is dé outdoor specialist van de regio en richt zich op artikelen voor wandelen, wintersport, wielrennen & fietsen en kamperen.

De afgelopen 39 jaar heeft een groeiende vaste klantenkring zijn weg gevonden naar de winkel. Van Bemmelen Outdoor verwelkomt zijn klanten als gasten en neemt de tijd om hen van een goed advies te voorzien. Om in te spelen op de veranderende behoeften van de klant wordt ook de website vernieuwd, waardoor de online beleving aansluit bij die van de winkel. Tevens wordt het mogelijk om via de site een afspraak te maken met de outdoor specialist in de winkel voor bijvoorbeeld het passen van wandelschoenen of het opzetten van een tent.

De nieuwe slogan luidt daarom: 'De beste voorbereiding voor buiten begint bij ons binnen'. Ton van Bemmelen Sports is in 1980 opgericht door Ton van Bemmelen. Sinds 10 jaar is Simon Scheffer de eigenaar en drijvende kracht achter het groeiende bedrijf.

Marathoncoördinator Tjeerd Scheffer

sleutel n In deze rubriek beantwoordt een prominente Leidenaar om de week vijf vragen. Dat kan iemand zijn uit de politiek, het bedrijfsleven, of gewoon: een Leidenaar in hart en nieren. Deze week een paar vragen aan Tjeerd en Mok Scheffer. Dit koppel is namelijk de drijvende organisatiekracht achter de Leiden Marathon. Op deze pagina Tjeerd, op pagina 13 zijn echtgenote Mok Scheffer.

Wat betekent Leiden voor je?

Alles, het is mijn stad, mijn thuis. Al mijn vrienden en familie wonen hier. Ik ga hier nooit meer weg.

Is er een plek in Leiden waar je graag komt?

Gewoon in de stad op zaterdagmiddag, maar ook bij het basketball, waterpolo, rugby, tafeltennis enzo. Want dat is schitterende topsport en dat in onze eigen stad.

Wat mag verdwijnen en wat zeker niet?

Wat er uit Leiden moet verdwijnen, komt niet echt snel bij mij op. Al ken ik er wel een paar… Nee, zonder gekheid. Wat nooit meer mag stoppen, is de Leiden Marathon. Is zo Leids door alle Leidse vrijwilligers en toeschouwers dat die altijd moet blijven.

Wat mis je in Leiden?

Een structurele, aansprekende Rembrandt-plek. Een bezoekerscentrum waar wij onze grootste zoon aan de wereld kunnen laten zien. Is dé schandplek van de stad. En de wereld smeekt erom.

Wat doe je op de '3 october?

'Gewoon, Leidenaar zijn. Trots zijn dat wij die Spanjaarden hebben verdreven. Taptoe, biertje drinken, kermis met vrienden, biertje drinken.

Koning opent vernieuwde Lakenhal

museum n (vervolg van de voorpagina) De nieuwe tentoonstellingszalen bieden ruimte aan hedendaagse fotografie uit de collectie. De Vlaamse fotografe Karin Borghouts legde in ruimtelijke stillevens de restauratie en uitbreiding van het museum vast. Van beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen wordt de fotoserie van de monumentale installatie Verwoest Huis Leiden (2016) getoond.

Tijdens een rondleiding door het museum krijgt de Koning het Nieuw Leids Laken te zien, dat door vijf hedendaagse ontwerpers en kunstenaars is ontwikkeld op basis van oude Leidse ambachten en nieuwe technieken. Ook zal de Koning stilstaan bij het topstuk 'Het Laatste Oordeel' (ca. 1526-27) van Lucas van Leyden, bij de collectiepresentatie rondom Het Beleg en Ontzet van Leiden en bij het gloednieuwe educatieatelier, waar op dat moment een schoolklas aan het werk is.

Heden en verleden

Museum De Lakenhal wil zoveel mogelijk verschillende mensen met nieuwe ogen naar het Leidse verleden laten kijken. In het gerestaureerde museumcomplex is een rijke keuze uit de collectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis te zien aan de hand van zeven kernverhalen. Tien hedendaagse kunstenaars en vormgevers kregen de opdracht om in het kader van de restauratie en uitbreiding een bijzondere ingreep te doen in het gebouw. Zo ontwierpen Maarten Kolk en Guus Kusters bijvoorbeeld een 'Rembrandtpalet' voor alle collectiezalen, op basis van 17e-eeuwse pigmenten, in samenwerking met partner KEIM Mineraalverven en maakte Ilja Leonard Pfeijffer een gedicht, over het verstrijken van de tijd.

Vernieuwende architectuur

Het vernieuwde museum is een 'gesamtkunstwerk' dat tot stand kwam dankzij een samenwerking met het architectenteam. De restauratie stond onder leiding van het bureau van Julian Harrap Architects uit Londen, die voor het eerst in Nederland werkten. De nieuwbouw én het volledige interieurontwerp werden ontwikkeld door de architectencombinatie Happel Cornelisse Verhoeven uit Rotterdam. Kenmerkend zijn de vernieuwende aandacht voor ambachtelijkheid, het bijzondere materiaalgebruik en het grote oog voor detail.

Vanaf de feestelijke heropening is Museum De Lakenhal een museum waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, culturele of maatscappelijke achtergrond of beperking. Het museum treedt bovendien op vernieuwende wijze buiten haar muren via de L@kenhal-app, die een eigentijdse bezoekersbeleving mogelijk maakt. Het fysieke museum gaat daarin naadloos over in het online museum.

Openingsfestival

Tijdens een bruisend openingsfestival van 20 tot en met 23 juni is De Lakenhal gratis toegankelijk, met een speciaal programma vol Leidse verrassingen. Het volledige programma is te vinden op www.lakenhal.nl.

Feestje met Barry Badpak en meer

jarig n Tien Jaar O'nine Festival is het nieuwe outdoor muziekfestival van Leiden.

Zaterdag 25 mei viert de Leidse coverband O'nine haar tiende verjaardag, samen met the Gumbo Kings, Lekker Weer, Barry Badpak, The Local 6, Toine Scholten, de Flierefluiters, Miss Noeka en diverse dj's.

Stuk voor stuk Leidse live-acts waarbij het lastig stilstaan is, de lekkerste foodtrucks, en ontspannen chill-outs, kortom een dag feesten met vrienden in de buitenlucht.

Verwacht de sfeer van Koningsdag, 5 mei en Leidens Ontzet, maar dan in een zomerse festival-vibe. Geniet van Pop, Rock, Guilty Pleasures, Blues, Meezingers maar vooral veel bekende hits.

Het festival vindt plaats op het buitenterrein bij het Universitair Sportcentrum (USC) in Leiden, begint om twee uur 's-middags en zal doorgaan tot middernacht.

Het festivalterrein is slechts 5 minuten fietsen van Leiden Centraal en het veld naast de grote sportzaal biedt plek voor ruim 1.500 bezoekers.

Tickets kosten 19,50 en zijn verkrijgbaar via www.oninefestival.nl

Tjeerd Scheffer is een man met een missie, sport voert daarin de boventoon.

Met Leiden als grondtoon natuurlijk. Dat klinkt in alles door. Wat blijkt uit zijn woorden én zijn daden. Scheffer organiseerde popfestivals, richtte Bowlingvereniging Leiden Zuid-West op, was betrokken bij de oprichting van de Leiden Road Runners Club en Leiden Marathon, zette bureau Leiden Promotie op en is medeoprichter van de basketballeredivisionist Zorg en Zekerheid Leiden.

Tjeerd werkt als topsportcoördinator voor 12 topverenigingen. Doet nu weer de Leidse Rembrandt Dagen. Zelf zegt hij dat hij nooit iets anders heeft geleerd en dat het allemaal alleen maar kan samen met al die Leidenaars: "Die Leidenaars, vrienden zijn het…"

nieuws/sleutel

Alle informatie over de Leiden Marathon

programma n Komend weekend is het zover: dan is het de beurt aan de lopers van de 29ste Leiden Marathon. Het programma:

Zaterdag 18 mei

8.00 uur Pieterskerkplein: Opening Loungeplein
9.00 uur Pieterskerkplein: Start marathon Wandelen met Van Bemmelen Outdoor
12-14.00 uur Pieterskerkplein: Start halve marathon Wandelen met Van Bemmelen Outdoor
13.00 uur Pieterskerk: Opening Na-inschrijving/afhalen startnummers en kleine sportmarkt
18-19.00 uur Pieterskerkplein: Start 10 kilometer Wandelen met Van Bemmelen Outdoor
16-22.00 uur Pieterskerkplein: Finish alle wandelaars
17.00 uur Doezastraat: Pasta Party HerenDoeza
21.00 uur Pieterskerk: Pieterskerkcafé open voor Businessteams
22.30 uur Doezastraat: Start 5 van I-SEC (by Night)


Zondag 19 mei

8.00 uur Pieterskerk: Na-inschrijving/afhalen startnummers en kleine sportmarkt geopend (ook massage, kinderopvang)
8.00 uur Pieterskerkplein: Opening Loungeplein
8.00 uur Het Gerecht: Opening Bewaakte Tassengarderobe
9.00 uur Stadsgehoorzaal Breestraat: Businessdorp Open
10.00 uur Langs hele parcours: Uitgebreid muziekprogramma
11.00 uur Boommarkt/Aalmarkt: Victory Lane (laatste km) gaat open met muziek en optredens
9.58 uur Breestraat: Het Wilhelmus door Ludwig Smith
10.00 uur Breestraat: Start De 21 van Zorg en Zekerheid (dj's Jaimy en Guyenne)
11.00 uur Breestraat: De 42 Vermeulen Groep
11.20 uur Vismarkt: Prijsuitreiking 21 van Zorg en Zekerheid
11.45 uur Pieterskerkplein: Warming-up Kids door Vrouwfit
12.30 uur Breestraat: Start De CORPUS KidsRun
12.50 uur Breestraat: Prijsuitreiking CORPUS KidsRun
13.30 uur Vismarkt: Prijsuitreiking Mannen De 42 Vermeulen Groep
14.00 uur Vismarkt: Prijsuitreiking Vrouwen De 42 Vermeulen Groep
14.30 uur Breestraat: Start De 10 Heerema Marine Contractors
15.15 uur Vismarkt: Prijsuitreiking De 10 Heerema Marine Contractors
17.00 uur Vismarkt: Sluiting
17.30 uur Koetshuis de Burcht: Start medewerkersbuffet en na-borrel.

Starttijden op een rij

Zaterdag

09.00-10.00 uur: Wandelen met van Bemmelen Outdoor 42 km

12.00-14.00 uur: Wandelen met van Bemmelen Outdoor 21 km

18.00-19.00 uur: Wandelen met van Bemmelen Outdoor 10 km

22.30 uur: De 5 van I-SEC (Nightrun) op de Doezastraat

Zondag

10.00 uur De 21 van Zorg en Zekerheid

11.00 uur De 42 van Vermeulen Groep 12.00 uur Warming-up kids (Pieterskerkplein)

12.30 uur De CORPUS KidsRun (2,1 km)

14.30 uur De 10 van Heerema Marine Contractors

Startlocatie

De start is op de kop van de Breestraat, ter hoogte van de Steenschuur en Gangetje. De start van de 5 km Nightrun is op de Doezastraat. De wandelaars starten op het Pieterskerkplein.

Finishlocatie

De finish is op de Vismarkt aan de achterkant van het stadhuis. De Kidsrun start én finisht op de kop van de Breestraat. De finish van de 5 km Nightrun is op de Doezastraat. De wandelaars finishen op het Pieterskerkplein.

De laatste kleine kilometer voor de finish is een feestelijke erehaag, genaamd Victory Lane. De straten zijn 'aangekleed', er is muziek en samen met de lopers en alle toeschouwers wordt het behalen van de eindstreep gevierd. Iedereen is welkom om (hun favoriete) lopers toe te juichen.

Chillzone

Het Pieterskerkplein is een Chillzone speciaal voor de lopers waar ze mogen relaxen voor of na hun sportprestatie. Het plein staat vol loungestoelen en -banken. Met rustige muziek op de achtergrond en een bar voor een kop koffie of een anders te drinken. Bij de foodtrucks is er ook iets te eten.

Startnummers/inschrijving

Dit is in de Pieterskerk. Hier is ook de helpdesk, een kleine sportmarkt en is het mogelijk om de medaille te laten graveren. De Pieterskerk is zaterdag open van 13.00 tot 23.45 uur en zondag vanaf 08.00 uur.

De grote, bewaakte tassengarderobe staat op het Gerecht. Hier kunnen deelnemers hun tas (gratis) achterlaten. De douches en herenkleedruimte bevinden zich op het Pieterskerkplein. De dameskleedruimte is in de Pieterskerk. Achter in de Pieterskerk is het mogelijk om een gratis massage te krijgen.

Nog dezelfde dag staan alle uitslagen op www.marathon.nl.

Wijk in wijk uit: verkeershinder op een rij

| Foto: archief

marathon n Langebrug in verband met alarmroute: zondag 19 mei vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur stopverbod tussen Zonneveldstraat en Papengracht en op de Steenschuur tussen Groenebrug en 't Gangetje.

Pieterskerkwijk,

| Foto: archief

zaterdag 18 mei, 22.30 – 23.15 uur:

geen verkeer mogelijk op Paterstraatje – Doelensteeg – Doelengracht – Groenhazengracht – Rembrandtstraat en Rapenburg tussen Groenhazengracht en Doelensteeg.

zondag 19 mei, 06.00 - 19.00 uur:

verkeershinder de wijk in en uit via het Rapenburg richting Kaiserstraat en/of via Rapenburg richting Noordeinde.

11.00 – 16.30 uur: verkeershinder Kort Rapenburg: doorsteek mogelijk als de politie of de verkeersregelaars dat aangeven. Geheel afgesloten: Galgewater en marktenroute.

Tuinstadswijk

zaterdag 18 mei, 22.10-23.15 uur:

afgesloten Witte Singel thv de Reuvensbrug (Cleveringaplaats). 22.30 - 23.00 uur: geen verkeer mogelijk op Kastanjekade en Andries Schotkade en op de Jan van Houtkade, Herenstraat, en Koninginnelaan. Oversteek over Koninginnelaan is op aanwijzing verkeersregelaars mogelijk bij de Seringenstraat.

zondag 19 mei 10.00 - 11.30 uur:

geen toegang tot wijk via Lammenschansweg. Wijk in en uit via Witte Singel – Kaiserstraat en Witte Singel - Haagweg.

Vreewijk

zaterdag 18 mei, 22.30u - 23.15 uur:

geen verkeer mogelijk op Rijn en Schiekade en Groenhovenstraat. Wijk in en uit via Witte Singel en Kaiserstraat naar Rapenburg. Auto zoveel mogelijk parkeren op Maliebaan of parkeerterrein Haagweg.

Fruitbuurt/Cronesteijn

zondag 19 mei, 10.00 - 11.30 uur:

verkeershinder.

Burgemeesterswijk

zondag 19 mei, 14.40 – 15.15 uur:

verkeershinder. Wijk in en uit via Lammenschansweg of H.Rijndijk.

Transvaalbuurt

zondag 19 mei, 11.00 – 16.30 uur:

verkeershinder. Wijk in en uit via de Morsweg richting Haagweg. Morssingel is zeer beperkt berijdbaar in de richting van het station. Doorlaatpost op Morssingel bij Morspoort alleen op aanwijzing van verkeersregelaars.

Vrouwenweg

zondag 19 mei, 10.00 - 11.30 uur:

afgesloten voor verkeer.

Lage Rijndijk

zondag 19 mei, 10.40 – 16.00 uur:

afgesloten voor verkeer. Bij Sumatrastraat/De Waard wordt verkeersregelend opgetreden. Wijk in en uit via de Kooilaan, Sumatrastraat, Willem de Zwijgerlaan.

Heren-, Mare-, Rijnsburger- en Morssingel

zondag 19 mei, 10.40 – 16.15 uur:

afgesloten voor verkeer. Wijken in en uit via Julianastraat, Marnixstraat, Driemanschapskade, Pasteurstraat, Haarlemmerweg. Er wordt verkeersregelend opgetreden bij de Hulpwerfbrug, Huigstraat, Tweelingstraat, Haarlemmerweg, Schuttersveld, Steenstraat, Stationsplein, Morssingel.

Zoeterw-dorp en Weipoort

zondag 19 mei 10.15 – 12.00 uur:

afgesloten: Miening, Noordbuurtseweg en Watertje. Het dorp in en uit via de Stompwijkseweg naar de N206. Tevens afgesloten: Nieuweweg, stukje Weipoortseweg en Weddepad. Bewoners van de Weipoortseweg-noord uit via Ommedijkseweg, N11.

Hazerswoude-Rijndijk

zondag 19 mei, 10.15 – 12.30 uur:

afgesloten voor verkeer Groenestein en Molenlaan. Wijk uit via Rijndijk. Tijdelijk parkeren op Rijndijk/Avery Dennison.

Koudekerk aan den Rijn

zondag 19 mei, 11.00 – 13.30 uur:

afgesloten voor verkeer Hondsdijk, Dorps- Bruggestraat, Lagewaard. Dorp in en uit via Hooge- en Lagewaard richting Alphen. 11.45 – 14.15 uur: geen (fiets)verkeer Mattenkade, Ruigekade, Groenewegh.

Hoogmade

zondag 19 mei, 12.00 – 14.30 uur:

verkeershinder Zuideinde en Noordeinde. Hier wordt verkeersregelend opgetreden. Afgesloten: Hoogmadeseweg. Dorp in en uit via N446, N445, N207.

Roelofarendsveen

zondag 19 mei, 12.00 – 14.30 uur: afgesloten voor fietsverkeer Veenpolderpad.12.10 – 15.20 uur: verkeershinder Floraweg, Kerkweg, Noordeinde, Westeinde. Hier wordt verkeersregelend opgetreden.

Nieuwe Wetering

zondag 19 mei, 12.20 - 15.30 uur:

afgesloten voor (fiets)verkeer Voorweg, Molenweg, Poeldijk. Gebruik Achterweg en Ripselaan. Bij Poeldijk: verkeersregelend optreden.

Rijpwetering

zondag 19 mei, 12.30 – 15.30 uur:

afgesloten voor verkeer Koppoellaan. Dorp in en uit via vd Plaatstraat, N445 en de Oud-Adeselaan. Op Ripselaan en bij Paerdenbrug: verkeersregelend optreden.

Oud-Ade

zondag 19 mei, 12.30 – 16.15 uur:

verkeershinder Leidseweg. Verkeersregelend optreden.

Leiderdorp

zondag 19 mei, 14.40 - 15.15 uur:

verkeershinder op Ockenrode, Tollenaerssingel, Van Diepingenlaan Wijk uit via de Engelendaal en Van der Valk Boumanweg. 14.45 - 15.25 uur: verkeershinder Laan v Ouderzorg, Splinterlaan. Wijk uit via Van Poelgeest- en Vronkenlaan. 13.00 - 16.30 uur: verkeershinder Zijldijk. Op aanwijzingen van verkeersregelaars is vrijwel alles bereikbaar en oversteekbaar. 10.15 - 11.15 uur: Hoofdstraat, Mauritssingel en Achthovenerweg afgesloten voor verkeer. Wijk in en uit via Acacialaan en Achthovenerweg (richting Acacialaan). 10.15 - 11.30 uur: Hoofdstraat, Tollenaersingel, Santhorst, Van Poelgeestlaan, Splinterlaan afgesloten voor verkeer. Over het hele parcours wordt daar waar verkeershinder wordt verwacht, met omleidingsborden aangegeven hoe men om of uit de wijk kan rijden.

Van Bemmelen Outdoor

wandelen n Inschrijven kan nog: zaterdag 18 mei wordt er in Leiden ook weer gewandeld op de hele marathon: wandelen met Van Bemmelen Oudoor. De halve marathon en de 10 kilometer. De routes zijn nagenoeg hetzelfde als het hardlopen op zondag 19 mei. Bij de Oude Rijn worden de deelnemers overgevaren met een pont. De vaartijden van de pont liggen tussen 10.30 uur en 17.00 uur.

Bij het gloednieuwe pand van de hoofdsponsor van het wandelen, Van Bemmelen Outdoor wordt het heel gezellig. Wandel-inschrijvers krijgen een kortingscoupon en een uitvouwbaar kaartje waar alle praktische gegevens op staan. Bij de finish is er ook een medaille. Binnenkomst moet wel vóór 22.00 uur zijn.

De start en finish van de 5 kilometer Night Run is zaterdag 18 mei op de Doezastraat en start om 22.30. uur. De bomen worden hier vol gehangen met lampjes en 's avonds aangestoken. Ook langs de route staan kaarsen en lampjes. Zelfs de microfonisten hebben kleding aan met allemaal lampjes. De organisatie hoopt natuurlijk dat deelnemers dit ook doen: lichtjes op de kleding, schoenen of gewoon op hun hoofd.

Voor bezoekers en winkelend publiek is dit jaar de Leiden Marathon zichtbaar in de winkels in de hele Leidse binnenstad. Winkeliers stellen mooie prijzen ter beschikking en zelfs drie VIP-arrangementen voor twee personen bij de finish van de Marathon op 19 mei.

Leiden Marathon 2019

Open Dag basisscholen De Ley en Leimundo

onderwijs n In januari heeft wethouder Dirkse het nieuwe schoolgebouw aan het Kiljanpad/Hoflaan officieel geopend. Woensdag 15 mei is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het nieuwste schoolgebouw van Leiden, dat plek biedt aan twee basisscholen: protestants-christelijke basisschool De Ley en openbare basisschool Leimundo.

Twee goede, heel verschillende scholen onder één dak. Beide scholen zijn woensdag 15 mei van 16.00 tot 19.00 uur geopend voor iedereen in de wijk.

Een basisschool in de buurt heeft veel voordelen. Voor ouders is het praktisch en voor de kinderen is het leuk om met kinderen uit de buurt op school te zitten. Het moderne gebouw biedt veel ruimte, heeft een groot schoolplein en een prachtige frisse eigen gymzaal. Daarnaast is peuterspeelzaal de Leistroom ook in het gebouw gevestigd.

Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met beide scholen en de peuterspeelzaal. Er is ook een aantal onderwijspartners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin Leiden Zuid (JGT) aanwezig om meer informatie over hun activiteiten te geven.

Zonder gezeur een prik voor iedere jonge meid

Spontaan meldt de doelgroep zich aan, vaak nerveus giechelend. De ouders gaan gezellig mee.| Foto: Peter v Evert.

Vroeger n In Dat was Toen plaatsen we foto's uit een recent of lang verleden uit Leiden. Deze week: de meidenprik in sporthal De Zijl. Ook een leuke bijdrage voor deze rubriek? Mail die naar redactie@deleidenaar.nl.

Wel of niet vaccineren. Dat is tegenwoordig de vraag voor vele jonge ouders. Steeds minder ouders laten hun kind inenten, veelal om vage religieuze redenen. Daarom klinkt de roep om vaccineren verplicht te stellen ten einde ziekten als mazelen, rodehond en polio in de hand te houden. In de kinderopvang weet men het antwoord wel: kinderen die niet zijn ingeënt, worden geweerd. Het is alleen de vraag of dit rechtsgeldig is.

Tien jaar geleden was er minder ophef over de zogenaamde 'meidenprik'. In een aantal sporthallen in Leiden werden twaalfjarige jonge vrouwen massaal ingeënt tegen baarmoederhalskanker. Spontaan meldde de doelgroep zich aan, vaak nerveus giechelend. De ouders gingen gezellig mee.

Overigens blijkt nu dat de Gezondheidsraad destijds iets te positief was met het doordrukken van het vaccinatieprogramma. Het ging uit van een daling van de sterfte aan baarmoederhalskanker in dertig jaar van 200 per jaar naar hooguit 60 per jaar, dit dankzij de prik.

Recent onderzoek wijst echter uit dat de daling om diverse redenen sowieso al zou plaatsvinden en dat 30 procent van de sterfgevallen niet te voorkomen is met vaccinatie. De prik was dus min of meer overbodig. Het zal een extra argument zijn voor de tegenstanders van de huidige vaccinatieprogramma's.

Eric Hoenson

Praatgroep voor kids

scheiden n De KIES spel- en praatgroep is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot en met 8, waarvan de ouders kort of lang geleden uit elkaar of gescheiden zijn.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze.

Hoe kinderen omgaan met de nieuwe situatie kan zeer verschillend zijn. Hoe kun je een kind begeleiden in deze moeilijke tijd?

KIES (Kinderen In EchtscheidingsSituaties) helpt daarbij.

Er zijn zes wekelijkse bijeenkomsten gepland.

Deze duren van 16.00 tot 17.10 uur. Ook is er één ouderbijeenkomst.

Startdatum: maandag 27 mei in Het Gebouw, Arubapad 2 in Leiden.

De bijeenkomsten zijn gratis. Voor aanmelden of informatie zie www.cjgcursus.nl.

100 jaar Zangeres Zonder Naam

Willem Bey (neef van Mary Bey, de Zangeres Zonder Naam) en Harmina de Jonge. | Foto:

levenslied n Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Mary Servaes-Bey, beter bekend als de Zangeres zonder Naam, in Leiden werd geboren.

Meer dan 16 miljoen platen werden van haar verkocht en de Zangeres groeide door haar repertoire, performance en maatschappelijke betrokkenheid uit tot een icoon in de Nederlandse muziekwereld. Als eerbetoon worden in Leiden diverse evenementen georganiseerd ter nagedachtenis aan de Koningin van het Levenslied. Zo was er zaterdag 11 mei in Openluchttheater Leidse hout een eerbetoon waar vier scènes werden gespeeld, geïnspireerd op haar leven, maar vooral door de liederen en teksten die ze ten gehore bracht. De scènes werden omlijst door optredens van Stefan Mondial, Willem Bey, Harmina de Jonge als de Zangeres, meezingen met de accordeon en een draaiorgel.

Auto van de week: Dodge W200

heiligekoe n De Dodge W200. Gespot in de Willem Barentszstraat.

Deze 5,2 liter V8 aangedreven monster Pickup werd in 1977 gebouwd. De W200 was de vierwielaangedreven versie van de D-serie die van 1961 tot 1993 werd geproduceerd. Dodge was eigendom van Chrysler; in de jaren 70 ging het steeds slechter met deze autogigant. Om Chrysler te ondersteunen kocht het Amerikaanse leger grote aantallen van de W200. Daarom zijn veel van de W200's die je in Europa op de weg tegenkomt, afdankertjes van Amerikaanse legereenheden in Duitsland. De militaire aanduiding van de W200 is M880. De militaire versie van de W200 werd opgevolgd door de alom bekende Humvee. Bij de W200 op de foto is de laadruimte handig voorzien van een grote houten kist. (Door Rien v Vliet)

Voorlezen in tien verschillende talen

Raaijmakers leest voor aan de 1-jarige Zoë. | Foto: pr

multiculti n De BplusC bibliotheeklocatie Nieuwstraat is een multiculturele ontmoetingsplek geworden. En dat komt door de enorme populariteit van het voorlezen voor kinderen. Vrijwilligers lezen verhalen voor aan peuters en kleuters tussen 3 en 6 jaar in tien verschillende talen.

Door Joep Derksen

Niet al die talen tegelijk, natuurlijk. Wilma Raaijmakers, senior medewerker klantenservice van BplusC licht toe: "Een aantal jaren geleden hebben we het voorlezen in het Nederlands weer actief opgepakt. Waarbij we op een dag van Spaanstalige mensen de vraag kregen, of we ook in het Spaans konden voorlezen. En natuurlijk waren we bereid om daar bij te helpen. Dus komt tegenwoordig een groep Spaanse ouders eens in de maand regelmatig voorlezen aan hun kinderen."

En dat niet alleen; de groep maakt tekeningen en zingt ook liedjes samen met de kleuters.

Plotseling ging het snel, want er kwamen meer aanvragen binnen van mensen afkomstig uit andere landen. En dus kun je als rechtgeaarde kleuter en peuter tegenwoordig kiezen uit tien verschillende talen.

En niet alleen Portugees, Italiaans en Frans, maar ook Chinees en sinds vorige maand: Pools. Vanuit het Taalhuis is ook het verzoek gekomen om in het Arabisch en Perzisch voor te lezen. Dat is toegekend.

Het voorlezen in het Arabisch vindt ook plaats in Het Gebouw. Het voorlezen in het Chinees gebeurt in bibliotheek Stevenshof. "Op de laatste zondag in mei beginnen we met onze tiende taal: Grieks", informeert Raaijmakers.

Aandacht voor de moedertaal

Ook zijn er voorbereidingen om voor te lezen in het Russisch, wellicht dit najaar. "Ik heb de wens om ook in het Engels en Duits voor te lezen. Dat moeten we nog van de grond tillen. In Leiden wonen veel nationaliteiten en voorlezen is goed voor kinderen. Zeker als ze tweetalig worden opgevoed, dan is het belangrijk om aandacht te schenken aan de moedertaal. Daarbij houden we toezicht dat alleen wordt voorgelezen uit de boeken die in onze collectie staan en volgens onze landelijke normen zijn voorgesorteerd. En in elke bibliotheekvestiging wordt er natuurlijk ook in het Nederlands voorgelezen."

BplusC werkt met vrijwilligers die voorlezen. Zij krijgen een workshop 'interactief voorlezen'. Het voorlezen aan peuters en kleuters is namelijk een vak apart. Je kunt niet zomaar beginnen met een verhaal en dan verwachten, dat de kids een half uur lang ademloos naar je zitten te luisteren. "De workshop leert hoe je het boek vasthoudt tijdens het voorlezen. Zodat jij het zelf kunt zien, maar de kinderen gelijk mee kunnen kijken."

Het voorlezen gebeurt altijd in aanwezigheid van minimaal een van de ouders of opvoeders: "Zo wordt de band tussen ouder en kind gestimuleerd, maar ook zijn we geen oppas. Het moet natuurlijk niet zo zijn, dat ouders hun kinderen hier brengen en om vervolgens zelf iets anders te doen."

Meer info: www.bplusc.nl.

Bureaumanager Leiden Marathon: Mok Scheffer

Mok Scheffer. | Foto: archief

sleutel n In deze rubriek beantwoordt een prominente Leidenaar om de week vijf vragen. Dat kan iemand zijn uit de politiek, het bedrijfsleven, of gewoon: een Leidenaar in hart en nieren. Deze week een paar vragen aan Mok Scheffer: bureaumanager van Leiden Marathon en vrijwel vanaf het begin betrokken bij de organisatie van dit grootste evenement.

Wat betekent Leiden voor je?

Ik heb 24 keer in verschillende plaatsen gewoond. Geboren in Katwijk (ja ja) en verder onder andere in Curacao, Lisse, Sassenheim en Den Helder.

Mijn moeder zegt altijd: 'Waar je brood is, is je vaderland'. Ik woon nu sinds 1994 in Leiden en dit is toch wel echt mijn stad geworden. Deze stad voelt voor mij als een warm bad.

Is er een plek in Leiden waar je graag komt?

Toen ik net in Leiden woonde las ik, onder andere, de verhalen over de Pilgrim Fathers. Dat de Leidenaren ze zo gastvrij opvingen en ook hielpen. Op een zondag ben ik in alle vroegte naar de Pieterswijk gegaan en daar gewoon gezeten. Ik voelde die sfeer van toen! Ik denk dat ook dit dat warme bad is.

Wat moet blijven in Leiden en wat mag verdwijnen?

De Leiden Marathon mag nooit verdwijnen! Vraag maar aan onze ruim duizend vrijwilligers. Het is namelijk HUN marathon. En het blik in de binnenstad mag van mij weg. Ik zou het wel mooi vinden als de binnenstad van Leiden autoluw en het liefst autovrij wordt.

Wat doe je op de '3 october?'

Naar de andere helft van Leiden kijken, heerlijk kletsen over helemaal niets en bier drinken!

Theater tussen de biotechbedrijven

opdeplanken n Van India tot Mexico, van IJsland tot Zuid-Afrika: mensen van over de hele wereld komen naar het Leiden Bio Science Park. Wat brengt hen hier en hoe maken zij een nieuw thuis?

Stadsgezelschap PS|theater duikt in het leven van internationale werknemers. Hun verhalen komen samen in Welcome In My Backyard, een theaterroute op het Bio Science Park. Tussen de glimmende gevels van biotechnologiebedrijven brengt het stadsgezelschap een voorstelling over weggaan en thuiskomen.

Na theaterroutes in de Leidse wijken De Mors, De Kooi, de Pieterswijk, Leiden Zuid-West en Meerburg/Roomburg brengt PS|theater met Welcome In My Backyard nu een theaterroute in een wel heel bijzondere Leidse wijk: het Leiden Bio Science Park, het grootste cluster van bedrijven en kennisinstellingen in de biotechnologiesector.

Theatermakers Tijs Huys, Rian Evers en Julia Schmitz verbleven er zes weken bij verschillende bedrijven en spraken met lab-medewerkers, IT-specialisten en onderzoekers uit alle windstreken. Hun verhalen vormen de basis voor Welcome In My Backyard, maar zijn ook te beluisteren in een podcast via de site van PS|theater.

De voorstelling is twee keer per dag (12.00 uur en 18.30 uur) te zien op woensdag tot en met vrijdag in de periode 12 juni tot en met 5 juli. De voorstelling is Engelstalig, dus ook toegankelijk voor internationals. Kaarten via www.pstheater.nl.

Twintig fietsmaatjes rijden 44,4 km

sportief n Twintig duofietsen van Fietsmaatjes uit Oegstgeest, Teylingen en Leiden/Leiderdorp openden vorige week de 444 fietsroute uitgezet door Swift vanwege het 444-jarig bestaan van de Universiteit Leiden.

Ook zes fietsmaatjes ouder dan 90 jaar haalden onder de stralende zon voldaan de eindstreep bij het universitair sportcentrum in Leiden.

De lange stoet met duofietsen slingerde zich als een slang door het duinlandschap, aangemoedigd door de meer dan 200 andere fietsers die hen op hun gewone fietsen bellend inhaalden.

De prachtige route is nu voor iedereen beschikbaar. Kijk voor meer info op de site:

www.universiteitleiden.nl/444/fiets.

sleutel/lokaal

Een kleine greep uit de vele activiteiten in Leiden deze week. Zie de volledige agenda op: www.visitleiden.nl.

Rondvaart, t/m 31 juli

Gratis rondvaart Leiden voor 65-plussers: De Zilvervloot. Het Centre for Human Drug Research (CHDR) en Stichting De Leidse Rederij zetten zich in voor de 65 plussers uit Leiden en omgeving. Zij varen nog tot en met 31 juli iedere woensdag om 10.30 uur (bij slecht weer overdekt) door de schilderachtige grachten en groene singels van Leiden. De bemanning vertelt over het CHDR en de vele fraaie bezienswaardigheden in onze historische binnenstad.

65-plussers zijn welkom samen met vriend(in), partner of buurman-/vrouw (mits 65+). Aanmelden via: 071-5246464 of mail naar: zilvervloot@chdr.nl.

Postzegels ruilen 17 mei

Postzegelvereniging De Postzegelvrienden houdt een ruilmiddag voor postzegelverzamelaars. Locatie: Dobbedreef 250 Leiden van 14.00 tot 16.00 uur. Ruiltafels zijn aanwezig en de toegang is gratis.

Meer info: 071 5761715.

Rembrandt-wedstrijd

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat 2019 en Rembrandt een bijzondere band hebben met elkaar. Dit jaar wordt herdacht dat de beroemde schilder 350 jaar geleden overleed. Zijn geboortestad Leiden houdt liever de dag in ere dat Rembrandt in 1606 een Leidenaar werd. Diana Lepelaar, eigenaresse van café annex galerie Leidse Lente organiseert daarom een eigen Rembrandt-wedstrijd. Lepelaar biedt daarvoor iedereen met aspiraties de kans een eigen Rembrandt te maken. Op een houten paneeltje van 30 bij 40 centimeter. Daarop mag geschilderd of getekend worden met elk beschikbaar materiaal en het mag ook gebruikt worden als een sokkel voor een 3D-kunstwerk. Wie mee wil doen, moet een beetje snel zijn, want op 16 juni sluit de inlevertermijn. "Dan heb ik een maand om alle kunstwerken te fotograferen voor een catalogus die bij de tentoonstelling wordt uitgebracht." De tentoonstelling wordt geopend op 15 juli, de dag waarop Rembrandt zijn 413e verjaardag zou hebben gevierd. Alle werken komen in de tentoonstelling in Galerie Café Leidse Lente aan de Haagweg 4. Vooraf zal een jury van vier de drie beste werken bekronen. Alle drie de prijs winnaars krijgen een jaar lidmaatschap van de Leidse Lente en een boek over Rembrandt cadeau, de eerste prijs daarbij een geldbedrag van 500 euro en de tweede prijs een geldbedrag van 250 euro.

Kom in beweging 20 mei van 14.00 tot 17.30

In de Stadsgehoorzaal is een dansprogramma voor jongeren, ouderen en experts uit de zorg en culturele sector die te maken hebben met mensen met Parkinson en dementie. Deelnemers kunnen workshops volgen, films bekijken en vooral ook: aan de slag en zelf ervaren. Er is een debat met studenten en zorgexperts Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur Leyden Academy), Ageeth Ouwehand (bestuurder Beweging 3.0) en Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGJ). Hoogleraar Jet Bussemaker van de LUMC-Campus Den Haag, spreekt tot slot.

Duifies

Oom Arie hield duiven. Hij was geen echte oom – ik spreek over de dagen van weleer, toen alle buurmannen oom waren en alle buurvrouwen tante. Oom Arie had dus duiven. Een klein hok, achter in de tuin, waarheen ze op wonderbare manier precies de weg wisten wanneer ze ergens in België of Frankrijk waren gelost. Ik herinner me exotische namen als Mobeusje en Sjallerwa.

Later leerde ik de juiste spelling, maar voor het kennen van die plaatsen en hun ligging volstaat de fonetische weergave. Soms zong hij, wanneer de duiven terugkwamen, dat liedje uit Ja Zuster Nee Zuster: 'Duifies duifies, kom maar bij Gerritje…' Toen de zaak te druk werd ruimde oom Arie alles op: het hok verdween en er kwam een grote seringenstruik voor in de plaats. Ik vond het jammer. Die duiven trokken me wel aan. Hij was niet de enige die zijn duiven wegdeed: duivenmelker is een uitstervend ras, lijkt het. Van de duivensport hoor je weinig meer. Ooit werd het lossen op de radio genoemd, weet ik nog. DE duivensport is uit de media verdwenen, tegelijk met de berichten voor land- en tuinbouw en de waterstanden van hedenmorgen. 'Grave beneden de sluis…' Te klein voor de krant, zegt de redactie. Zelf word je groter en je denkt ook om geen duiven meer. Hooguit wanneer je van die dikke onopgevoede houtduiven in jouw tuin, pal boven jouw border, onbeholpen hun nest ziet bouwen. Met buiten-boord-toilet. Ook boven die border… Wel heb ik jarenlang op Pinksterzondag duiven geleend van een duivenmelker, om die na de dienst los te laten.

Tijdens de dienst was leuker geweest, maar ja, daar kreeg ik de koster niet in mee. En dan verhuis je naar Warmond en heb je opeens in een straal van 100 meter zomaar 3 duivenmelkers om je heen. Je hoort de buurvrouw roepen en ziet de duiven reageren. Ik raak weer helemaal op de hoogte: dringers en spoetnik. Van overlast geen sprake – dat wist ik nog, van oom Arie: de was hing gewoon buiten, pal naast het hok. Ik geniet van de duivenvlucht en hoef er zelf niets voor te doen. Hooguit de buurvrouw vragen of ze dat liedje ook kent…

(Uitgeweid is geschreven door Egbert van der Weide, emeritus dominee, woonachtig in Warmond. De column verschijnt wekelijks in deze krant)

Vier acts in het Theatercafé

Wilco de Grote is een man van meer dan 2 meter die worstelt als man in zijn midlifecrisis in een wereld, waar hij steeds minder van begrijpt.| Foto: pr

uitgaan n Vier acts staan zondag 19 mei op het podium bij theatercafé Scheltema in de Marktsteeg.

Joost Wander is een opkomend Nederlandstalig singer-songwriter. Hij omschrijft zijn muziek als een mix van Alain Clark, Doe Maar en Nielson. Vorig jaar bracht hij zijn EP Losse Flodders uit.

Wilco de Grote is een man van meer dan 2 meter die worstelt met zijn midlifecrisis. Na zijn scheiding 10 jaar geleden doet hij er alles aan weer aan de vrouw te komen. Zijn dates zijn garanties voor vermakelijke verhalen over glansrijk falen.

De afgelopen jaren was Elmer Meijers voornamelijk actief als solo gitarist in stevige bands. In zijn nieuwe solo project fungeert hij als componist, arrangeur en ritme gitarist en laat Meijers zowel blaas als strijkmuzikanten uit de klassieke en jazz-hoek de melodieën in zijn hoofd vertolken.

Singer/songwriter Richard Seba en kleinkunstenares Frédérique Arnold sluiten de middag af met Nederlandstalige luisterliedjes. De optredens beginnen om 15.00 uur, entree kost 5 euro.

Volgend theatercafé: 16 juni.