De Leidenaar

19 maart 2019

De Leidenaar 19 maart 2019


Wethouder krijgt lievelingssoep

Wethouder Dirkse overlegt met de peuters hoe de opening aan te pakken. Foto: IDOS Grafische Vormgeving

Hutspot n Speciaal voor en met wethouder Paul Dirkse 'hutspotsoep' gemaakt in de zojuist onthulde modderkeuken van Montessoripeuterspeelzaal Apollo. Kinderen van Montessorischool Apollo én de nieuwe peuterspeelzaal kookten samen deze lievelingssoep van de wethouder met schelpen, zand en water.

Het illustreerde mooi de nieuwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal van SPL en de montessorischool. In het montessorionderwijs is het gebruikelijk dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar helpen. Bij de feestelijke opening van de peuterspeelzaal, tijdens de open dag van Montessorischool Apollo, waren kinderen dan ook actief bij de peuteractiviteiten. Ze hielpen de peuters bij het versieren van hun bloempotje en hielden een hand vast bij het blote voetenpad.

Montessorileerlijn

Wethouder Paul Dirkse roemde voor zo'n veertig toehoorders de nieuwe samenwerking. "Dit zorgt ervoor dat er een doorgaande leerlijn is op deze school. Dat draagt bij aan wat we zo belangrijk vinden in deze stad: dat iedereen een gelijke kans verdient." De nieuwe peuterspeelzaal van SPL is de eerste montessoripeuterspeelzaal in Leiden. De pedagogisch medewerkers werken nauw samen met de leerkrachten van Montessorischool Apollo en volgen het gedachtengoed van Dr. Maria Montessori waarbij het zelflerend vermogen van het kind centraal staat. Toen de wethouder bij het onthullen van de modderkeuken vroeg hoe hij en de kinderen dat moesten doen, antwoordde de pedagogisch medewerkers dan ook: "Dat mogen de kinderen zelf bedenken." En dat ging de peuters voortreffelijk af. Wethouder Dirkse mocht samen met hen de touwtjes stuk trekken. Daarna verwijderde hij samen met Piet Penning, directeur-bestuurder van SPL, het laken van de modderkeuken. Op de montessoripeuterspeelzaal wordt net als in de andere Leidse peuterspeelzalen gewerkt met een programma voor voorschoolse educatie. Daarmee worden kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling om zo bijvoorbeeld taalachterstanden aan te pakken. Wil je kennismaken met de eerste montessoripeuterspeelzaal? Kijk dan op www.splopvang.nl/apollo

Lerarentekort groep 8: kinderen de dupe

onderwijs n De Joppenszschool aan de Van Vollenhovekade kampt momenteel met een lerarentekort waardoor de vijftien leerlingen van groep 8 noodgedwongen naar een andere school moeten.

De directeur van de school nam het besluit in samenspraak met het bestuur, de MR en de onderwijsinspectie. "Het is het zoveelste signaal van het groeiende tekort aan voldoende en kwalitatief goed opgeleide leraren. Het belangrijkste is en blijft dat de kinderen verder kunnen", laat de school in een verklaring weten. Voor de leerlingen is in kaart gebracht op welke andere school (van SCOL of niet) hij of zij dit schooljaar kan afmaken. Hierover zijn met alle ouders gesprekken gevoerd. Voor de meeste kinderen is nu duidelijk naar welke school zij gaan. Als ouders willen dat hun kind op de Joppensz blijft, dan wordt het geplaatst in een andere groep van de school. Zodra de keuze van de ouders duidelijk is, zorgt de intern begeleider voor een zorgvuldige overdracht van de leerling naar de nieuwe school of groep. Ook de periode daarna blijft de Joppensz de kinderen volgen. Intussen gaat de werving van een nieuwe leerkracht voor groep 8 door.

Referendumverzoek LEAD naar volgende fase

nieuwbouw n De gemeenteraad heeft 14 maart ingestemd met het inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. Nu start de volgende fase.

Eerst moet de definitieve vraag voor het referendum worden bepaald. De referendumkamer, een speciaal door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke commissie, schrijft hiervoor een advies aan de raad. De initiatiefnemers, het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden mogen hierover meedenken. Tegelijkertijd werkt het college aan een voorstel over de organisatie van het definitief referendumverzoek. Dit verzoek moet door minimaal 5.000 Leidenaren van 18 jaar en ouder gesteund worden. De gemeente zorgt voor locaties waar de handtekeningenlijsten klaarliggen en voor een webpagina waarop digitaal kan worden ondertekend. In de raadsvergadering van 4 april neemt de raad een beslissing over de referendumvraag, de locaties en de startdatum van de periode waarin mensen het referendumverzoek kunnen steunen. Deze periode duurt zes weken. Bij voldoende geldige handtekeningen, beslist de raad in de eerstvolgende raadsvergadering na afloop van de zes weken periode of en zo ja, wanneer er een referendum komt. De Nota van Uitgangspunten LEAD is een voorstel van het college om nieuwbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan te laten bouwen. In het voorstel staan de projectkaders vermeld. Overigens viel tijdens de behandeling van het raadsvoorstel de stroom uit in de raadszaal waardoor vanavond (19 maart) om 20.00 uur de raad de vergadering voortzet.

Tips? Mail de redactie!

Nieuws n De Leidenaar komt weer wekelijks bij u aan huis. De eerste drie weken van de maand krijgt u de Leidenaar.

De redactie wil haar lezers zo veel mogelijk op de hoogte houden van het laatste nieuws. En u mag helpen. Heeft u nieuws, bijzondere informatie, persberichten of leuke weetjes? Wij houden ons aanbevolen. U kunt ons altijd tippen. Daarnaast leest u het laatste nieuws op www.deleidenaar.nl. Mail naar;
redactie@deleidenaar.nl of bel 071 4022901.

Volgende week in LOS Magazine

LOS n Volgende week ploft niet de Leidenaar op de mat, LOS Magazine.

Met daarin veel leuke rubrieken en een uitgebreide Uit-agenda en een

* Interview coverband jeWelste

* Reportage over De Paradijsvogel

* Interview VET Kindercabaret

LOS Magazine verschijnt elke laatste week van de maand.

Armin sluit Pinkpop af

muziek n De Leidse dj Armin van Buuren sluit 9 juni de vijftigste editie van Pinkpop af.

De beroemde dj werd in het verleden vijf keer uitgeroepen tot beste dj ter wereld. Andere artiesten die tijdens de jubileumeditie van Pinkpop het podium zullen betreden zijn onder andere Anouk, Fleetwood Mac, Jamiroquai, Jet Rebel en nog veel meer. | Bron: Sleutelstad

Jazzlegende Rob Agerbeek in de kamer

SONY DSC

Hoog

Sammy, kijk

omhoog!

Vuil

ophalen met de

bakfiets

Uitgeweid n Egbert over Emma en Fatima

Eigen monument voor Leidse Ramses Shaffy

Peter van der Geer voorzitter van de Stichting. Hoog Sammy kijk omhoog.

n Ramses Shaffy verdient plek in Leidse geschiedenis

Zanger n Hij is Leiden's beroemdste zanger en filmacteur, maar toch staat hier geen beeld van hem in de openbare ruimte. Dat gaat veranderen, dankzij de inzet van de Stichting Hoog Sammy. Deze stichting wil helpen om een eerbetoon te geven aan de man, die als kind in Leiden kwam wonen en hier zijn hart heeft achtergelaten.

Ramses Shaffy op 18 jarige leeftijd.

DOOR JOEP DERKSEN

Wie kent zijn bekende liedjes nou niet: 'Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy', 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' en natuurlijk 'Laat me'. Shaffy groeide als pleegkind op in het gezin van Roos en Herman Snellen, nadat hij door zijn eigen moeder als vijfjarige jongen vanuit Frankrijk op de trein naar het noorden gezet was.

Hoog Sammy

Peter van der Geer, voorzitter Stichting Hoog Sammy, kwam twee jaar geleden in contact met iemand die hem vertelde over Shaffy. ,,Ik viel van het ene mooie verhaal in het andere.'' Het leidde tot de gedachte, dat deze Leidse zanger het eerbetoon krijgt, dat hij verdient: een monument in het Terweepark in Leiden. Van der Geer toont de precieze plek, waar het monument komt te staan. Terwijl de foto wordt gemaakt begint een voorbijgangster spontaan te zingen: 'Kijk omhoog Sammy'. ,,Dat is precies de gedachte achter het beeld! Ramses Shaffy is namelijk van alle Leidenaren!'', glundert Van der Geer.

Beeld

Gemeente Leiden en LUMC steunen het idee voor een monument. Maar om dit beeld, gemaakt door kunstenares Janine Melai, ook daadwerkelijk te maken en te plaatsen is 29.000 euro nodig. Hiervoor is als aanzet een leuke buurtactie opgezet. De Stichting heeft 65 stenen, met op elk van die stenen één letter van de tekst: ,,Ramses Shaffy's Leidse Jaren: 'Hier lag de schoonheid en de basis van mijn leven'. Iedere steen kan voor 100 euro geadopteerd worden. Van der Geer: ,,Het mooiste zou zijn, als mensen tegelijkertijd ook hun verhaal over een ervaring met Ramses doorgeven. Wij willen die verhalen verzamelen en in een boek uitgeven.''

Terweepark

Een aantal bijzondere gebeurtenissen rondom Shaffy's leven heeft de stichting inmiddels al achterhaald. ,,We hebben ook dingen ontdekt, die nog nergens beschreven staan. We weten uit de dagboeken van zijn pleegmoeder, dat zijn jeugdliefde Wendela al op zijn zevende verjaardag bij Ramses logeerde in het huis aan het Terweepark 5. Daar schreef Roos Snellen over hen tweeën: 'Wendela en Didi dromen samen van een boerderij in Zwitserland'. Uiteindelijk had het leven wat anders voor hen in petto. De liefde van Wendela voor Ramses was groot en Ramses hield ook van haar, maar kon Wendela niet de liefde geven, die hij aan mannen voorbehouden hield.

Ramses voetstappen

Van der Geer: ,,Door die verhalen die mensen insturen, hebben we inmiddels wel 25 plekken in Leiden ontdekt, waar de voetstappen van Ramses staan. Bij de Schouwburg was het allerlaatste optreden in 1998, en in de Marepoort heeft Ramses nog een glaasje gedronken. Maar ook het L. de Colligny, waar in 1964 speciaal een Shaffy Chantant is gehouden, samen met onder meer Liesbeth List. We gaan een wandelgidsje uitbrengen, met de prachtige anekdotes en al die plekken.''


Realisatie

Wie wil helpen om het monument te realiseren in het Terweepark kan contact opnemen met de Stichting Hoog Sammy. Heeft u ook herinneringen over verhalen over Ramses Shaffy? Email dan naar: pmvandergeer@gmail.com. ,,Ramses Shaffy verdient het om een plaatsje te krijgen in de Leidse geschiedenis.''

Muzikale start elektrische bus

Foto: Erik Karst

Stil n Arriva de stadsdienst van Leiden zal in 2019 geheel elektrificeren. Dat betekent dat gedurende het jaar 23 nieuwe elektrische bussen in gebruik worden genomen op alle stadsdienstlijnen in Leiden. Begin maart maakten de medewerkers van Arriva al kennis met de nieuwe bussen.

De bussen rijden volledig op groene stroom. Vanaf medio april worden de eerste 13 bussen geleverd en deze leveren op de stadslijnen 1, 2, 3 en 4 elektrisch hun dienst. De 10 andere nieuwe bussen worden na de zomer in de vloot opgenomen en rijden op de lijnen 5 en 6. Lijn 5 rijdt ook in Voorschoten. Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) "Ik heb naar dit moment uitgekeken. Leiden willen we leefbaar, duurzaam en bereikbaar houden. Deze 23 elektrische stadsbussen op groene stroom dragen daar zeker aan bij."

Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland Floor Vermeulen en de wethouder verbonden tijdens het startmoment één van de bussen voor het eerst officieel aan de lader op busstation De Vink. Gedeputeerde Vermeulen: "We zijn als Provincie Zuid-Holland één van de koplopers in de verduurzaming van de openbaar vervoervloot. Binnen korte tijd willen we het aantal zero emissie bussen in drie van onze concessiegebieden flink uitbreiden. We laten hiermee zien dat bereikbaarheid en energietransitie prima hand in hand gaan."
Martijn van de Weijer regiodirecteur Arriva: "We zijn blij dat we als Arriva de koplopersrol handen en voeten geven. Net als ook in andere steden en regio's waar wij het openbaar vervoer verzorgen, blijven wij innoveren om de energietransitie te versnellen."

Voor het laden van de 23 bussen zijn in totaal drie snelladers nodig. De eerste twee staan op busstation De Vink. Het busstation werd onlangs gerenoveerd. Dat gebeurde door de gemeente Leiden in nauwe samenspraak met Arriva. Een andere snellader, voor lijn 5 en 6, wordt later dit jaar geplaatst bij de stalling van Arriva in Leiden.
De nieuwe elektrische bussen, die door Arriva bij Volvo werden gekocht, werden muzikaal gepresenteerd door een optreden van de Zweedse zangeres Nathalie Cuti. Eén van haar nummers is gebruikt bij de lancering van de elektrische bussen door de leverancier. Nathalie gaf een optreden bij het busstation De Vink.
De bussen zijn zeer comfortabel en stil. Ook aan verkeersveiligheid is aandacht besteed. Zo is de bus onder andere voorzien van een trambel. Mocht een medeweggebruiker de stille bus niet opmerken, dan kan de chauffeur die bel indrukken, om hem of haar zo te waarschuwen.

Economische index stijgt

Stijgen n Het gaat economisch goed met de Leidse regio. Dat blijkt uit Index071 (editie 5) die is opgesteld door Bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071.

Yvonne van Delft (wethouder economie van de gemeente Leiden en voorzitter van Econmie071): 'De groei komt vooral voor rekening van het life sciences cluster en van de activiteiten die daar direct mee samenhangen. Dit economische cluster zorgt voor stabiliteit en tilt de Leidse regio boven het landelijk gemiddelde uit. De rest van de economie vertoont een rustig beeld. Er zijn echter twee stevige winstwaarschuwingen. Toenemende arbeidsmarkttekorten en een afnemende bereikbaarheid bedreigen de economische ontwikkeling op korte en middellange termijn'.

Positieve trend

De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich dus voort. De Leidse regio heeft het 'clustereffect' op gang gekregen door kennisintensieve bedrijvigheid en jong hoogopgeleid talent aan zich te binden. De indexcijfers bevestigen dat beeld: meer bedrijvigheid binnen de kennisclusters, meer werk, meer studenten en meer expats. Helaas heeft de Leidse regio last van de oplopende arbeidstekorten binnen onderwijs, zorg en techniek en raakt de bereikbaarheid van de regio in de knel. Dit vraagt om nieuwe vormen van mobiliteit en vervoersgedrag.

Duurzame mobiliteit

In deze vijfde jaargang van Index071 is er extra aandacht voor het thema 'duurzame mobiliteit'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actueel cijfermateriaal en datavisualisaties die aangeven hoe de kernen en bedrijventerreinen bereikbaar zijn per auto, fiets en openbaar vervoer. De Index071 meet de gezamenlijke economische vooruitgang binnen de 071-gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het indexcijfer is opgebouwd uit 36 verschillende meetpunten verdeeld over de vijf thema's: life sciences & health, ondernemerschap en jong talent, onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en regiomarketing.

'Met een dikke vette Bauerkus'

Een enthousiast publiek bij Frans Bauer. (Foto: Jim Hoogendorp) Foto: Jim Hoogendorp

n Leidenaren genieten met volle teugen van Frans Bauer

Bus n Met twee bussen waren de fans van Frans Bauer vanuit Leiden afgereisd naar Scheveningen om hun 'Franske' in het Circustheater te zien optreden en met hem mee te zingen en swingen. Zijn publiek kwam niet bedrogen uit, want menige fan kreeg de gelegenheid om het podium te betreden om met de populaire zanger een duet te vertolken om daarna weer met een dikke vette Bauerkus afscheid te nemen. Frans Bauer blijft zoals hij is, toegankelijk, hartverwarmend en echt.

DOOR TEUNTJE VAN DELFT
FOTO jIM hOOGENDORP

Voor de 25e keer trad Frans Bauer op in de serie Sterren aan Zee. Een concertserie mede in het leven geroepen voor KWF Kankerbestrijding. Vele bekende artiesten dragen de KWF, die de strijd aangaat tegen kanker, een warm hart toe zoals de sympathieke zanger Frans Bauer. Uitgeverij Verhagen zorgde er in samenwerking met impresario Pieter van der Ploeg van Music of Life voor, dat liefhebbers optimaal konden genieten en voor de deur konden uitstappen.

Fans

Terwijl veel artiesten de trappen naar het podium gesloten houden tijdens het optreden, neemt Frans de tijd om zijn fans op het podium te ontvangen. Hij laat ze meezingen, maakt een praatje, neemt bloemen en kleurplaten in ontvangst en geeft ze, zoals hij zelf zegt een dikke, vette Bauerkus ter afscheid. Het feest is helemaal compleet als hij de zaal ingaat. De zaal gaat volledig uit zijn dak en Frans heeft meerdere nummers nodig om van de ene naar de andere kant te lopen. 'Dit is één van de mooiste theaters van Nederland met een prachtige intieme sfeer', licht de zanger tijdens zijn show enthousiast toe. 'Ik werk graag mee aan deze concertserie en hoop dat we op deze manier veel geld voor onderzoek naar kanker voor de KWF bij elkaar brengen. Het doel van deze avond heeft geen uitleg nodig. Je wenst dat niemand met deze ziekte te maken krijgt, maar helaas is de werkelijkheid anders. Vooral mijn fans weten dat het zeker ook mijn deur niet voorbij is gegaan.'

Belofte

Frans Bauer verzorgde deze avond een avondvullend live concert, compleet met vele van zijn bekende nummers en werd begeleid door zijn toporkest, de Holland Showband en de beeldschone dames van The Dance Company. 'Ik blijf met dit repertoire dicht bij mezelf. Mijn fans waarderen dat en ik voel mijzelf daar ook het beste bij.' Tijdens het pauzemoment trad de bekende pianist Dennis de Bruijn op met de mooiste liedjes van Frans op de grote concertvleugel! Na de show kwam Frans meteen naar de foyer om fans te begroeten en handtekeningen uit te delen. Music of Life en Uitgeverij Verhagen hebben nog een verrassing. Gezien het enthousiasme en de belangstelling gaan ze weer in gesprek met de Koninklijke Beuk om voor volgende jaar weer speciale reizen te organiseren.
Volgend jaar staat Frans Bauer op 16 maart met zijn totaal vernieuwde show in het Circustheater.

Misstap

Column n Mijn oma zei het al: 'Een moment van ondoordachtzaamheid, kan maken dat je jaren schreit.'

Nu zijn op deze uitleg vele variaties mogelijk. Dat geldt ook voor de aanleidingen, maar toch. Mijn misstap is een feit. Op een koude, regenachtige zaterdagochtend eind april in Oegstgeest.
Goed, ik loop nooit rustig, ik had haast. Ik wilde op tijd voor de lunch bij mijn familie zijn. Ik had al een heel programma achter de rug en zat in de vaart der volkeren. Volkomen met mijn hersens ergens anders en mijn voeten ook, bleek, leek het wel of ik ineens werd gelanceerd. Er was geen houden aan en met een klap belandde ik voorover op het vochtige trottoir.

Ik had amper de tijd om me te realiseren wat er was gebeurd, toen verschillende handen me vastgrepen en ik op mijn benen werd gezet. Daar was niets mis mee, een paar schaafplekken. Maar mijn hoofd en armen voelden anders. Voorzichtig wreef ik over mijn gezicht en haalde het zand van mijn voorhoofd. De rest voelde heel.
Maar mijn armen voelden anders. Mijn handen bewogen, maar mijn rechterarm voelde alsof het een eigen leven was begonnen. Ineens realiseerde ik me, dat zo snel iedereen naar me toegekomen was, ook weer was verdwenen. Tjonge, dat had ik weer. Te druk in mijn hoofd, even niet gerealiseerd waar ik mee bezig was en pats. 'Wat een verschrikkelijke sufkip.'
Een paar tempo's lager probeer ik voorzichtig bij het restaurant te komen. Bellen is lastig en ze zouden zich te pletter schrikken, dus eerst maar rustig naar binnen.
En toen was er geen rustig meer aan. Binnen no time zat ik in het ziekenhuis en constateerde men na enkele foto's, schouder gebroken. Ik zal u de rest besparen, want het wordt vanzelf weer avond. ( Dat zeg ik altijd tegen mezelf als ik niet blij ben met de dag), maar als het een familielid overkomt, wees maar lief voor ze, want het is niet te fun.
Maar dan zijn we er nog niet. Een echtgenoot, die zich meteen mantelzorger noemt en lachend verkondigt dat het weer eens iets is om me aan te kleden, in plaats van …….u snapt hem. Je mag niet de gek steken met mensen in nood.
Dan kan je na diverse ziekenhuisbezoeken gaan oefenen, komt de fysio en wordt er bedacht dat het handig is een botdichtheidsonderzoeken te ondergaan. Natuurlijk, voorkomen is beter dan genezen.
Laat ik even voorop stellen, dat het onderzoek, het scannen van je lichaam, niks voorstelt. Dat is het niet, maar de entourage. Een prachtige mijnheer van midden twintig leidt me naar de kleedruimte. 'Dag mevrouw, ik ben Johan. Het is niet de bedoeling dat u iets aanhoudt, geen kleding of sieraden, een slipje mag. Ik vang u zo aan de andere kant weer op en dan helpt mijn collega u verder.' Even later sta ik aan de ander kant van de deur in mijn blote niksie. 'Dag mevrouw, ik ben Patrick.' En hij schudt vrolijk mijn hand.
Mijn oma had gelijk!

Teuntje van Delft,
Hoofdredacteur

Boomklimmen in Cronesteyn

Veilig in de touwen de boom in! | Foto: pr

Leiden n Boombaard Boomklimmen komt zaterdag 30 maart voor de eerste keer naar Leiden in Polderpark Cronesteyn! Boombaard neemt regelmatig mensen mee voor een avontuur. Om 12.00 uur vanaf Brasserie Cronesteyn met een expeditie op zoek naar de ideale klimboom in het 90 hectare grote park. Deelnemers kunnen lekker picknicken en kijken naar of meehelpen bij de voorbereidingen.

De instructeurs leggen de deelnemers uit hoe het klimsysteem werkt en dan kan men veilig, in de touwen de boom in. Ook de boom is veilig. De excursie duurt tot het eind van de middag. Dit evenement is voor iedereen vanaf 14 jaar. Er kunnen 8 mensen mee. Aanmelden? www.boombaardboomklimmen.nl

column/lokaal

LAFV wint derde prijs bij landelijke competitie

winnaar n De Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) heeft bij de jaarlijkse wedstrijd van de landelijke Fotobond vijf bronzen en één zilveren 'sticker' in de wacht gesleept, wat haar een derde plaats opleverde.

De hoogst scorende (zilver) is het duistere portret van Andor Kranenburg. Het brons was voor Joost Wensveen, Evert Jan Westera, Cynthia van der Brugge, Boudewijn Swanenburg en Henk-Jan Hoogenberk.

De hele serie is tot 30 maart te zien in een pop-up expositie bij BplusC - Bibliotheek Nieuwstraat.

Aan de Bondsfotowedstrijd deden dit jaar 164 fotoclubs mee. Iedere club selecteert hiertoe tien foto's van haar leden.

De driekoppige jury had daarmee 1640 foto's te beoordelen, in alle genres van de fotografie. De jury had volgens het juryrapport een voorkeur voor de foto's "die meer te vertellen hebben, die afwijken van het geijkte, een beetje schuren, een idee bevatten, suggestief werken, surrealistisch verbeelden, aan het denken zetten, ontroeren; kortom die verrassen door onderwerpkeuze en vormtechnische uitwerking".

De 'zilveren' foto, maar ook de andere foto's uit de serie, voldoen daar zeker aan, aldus het jurycommentaar.

De LAFV scoorde de afgelopen paar jaar ook al goed bij deze wedstrijd. In 2018 jaar werden drie bronzen stickers en landelijk een 15de plek behaald. In 2017 was LAFV-er Joost Wensveen zelfs landelijk winnaar en scoorde de club met goud, zilver en brons in totaal een 9de plek.

| Foto onder: het zilver winnende portret van Andor Kranenburg

Filmfestival van en door scholieren: Take another look

Het kernteam bestaat uit zestien scholieren. | Foto's met dank aan Sophie Jansen

onderwijs n Het Scholieren Filmfestival Leiden is een meerdaags festival dat georganiseerd wordt door middelbare scholieren van verschillende Leidse scholen. De vijfde editie van het festival duurt vijf dagen en duurt van 25 tot en met 29 maart in Bioscoop Lido in Leiden. Overdag bezoeken de leerlingen van de vijf deelnemende scholen het festival. 's Avonds is het festival toegankelijk voor iedereen.

Dit jaar gaan 4000 Leidse en Oegstgeestse scholieren van de deelnemende scholen (Visser 't Hooft, Da Vinci, Stedelijk Gymnasium Athena, Stedelijk Gymnasium Socrates en Rijnlands lyceum) films kijken in het Lido; films die ze normaal tijdens een bioscoopbezoek niet zo snel zouden zien. Maar er zijn ook avondvoorstellingen waar iedereen een ticket voor kan kopen.

Het thema van dit jaar is 'Take another look'. Wanneer we naar een film kijken zien we de werkelijkheid op een bepaalde manier. In romantische komedies zien we de wereld vaak door een roze bril, terwijl we in science fiction juist met een glazen bol naar een utopische of dystopische toekomst kijken. Films en documentaires kunnen onderwerpen uitvergroten of juist klein maken in het grote geheel. Het is allemaal een kwestie van perspectief.

Van trailer tot website: alles is zelfstandig opgezet

Het is daarom niet toevallig dat de lens het logo is geworden van het festival, en dat er maar liefst vijf verschillende lenzen de films op het festival representeren. Toeschouwers kunnen zelf zien of het nou door een roze bril of glazen bol is.

Het kernteam bestaat uit zestien scholieren van de deelnemende scholen heeft het programma samengesteld, de trailer gemaakt, de website gebouwd, een feestelijke openingsavond georganiseerd en nog veel meer.

De scholieren hebben dit zelfstandig opgezet, met een beetje hulp van de medewerkers van het LIFF (Leiden International Film Festival).

Maandag 25 maart gaat het festival feestelijk van start met de openingsfilm Thunder Road van Jim Cummings – een film om bij te huilen, lachen en huilen van het lachen. Meer info: www.scholierenfilmfestival.nl.

Een bakfiets om vuilnis in de stad op te halen

Het was behoorlijk zwaar om met een bakfiets vuil op te halen. Foto: Niek Bavelaar.

vroeger n In deze rubriek plaatsen we foto's uit een ver of recent verleden. Ook een leuke foto? Mail die naar redactie@deleidenaar.nl.

Deze week een foto van de gemeentereiniging. Het lijkt een vooroorlogs tafereel, maar toch is deze foto pas gemaakt in 1985. Destijds zat de gemeentereiniging in de Noorderstraat. Vlak voor de verhuizing naar industrieterrein De Waard werd er blijkbaar nog gebruikt gemaakt van onder andere een bakfiets. Niks elektrische ondersteuning of versnellingen. Bij hoge bruggen moesten de vuilnismannen gewoon wat harder trappen. Kom daar nu maar eens mee aan. Er staat een leger arbo-artsen klaar om duidelijk te maken dat de fiets slechts is voor rug, bovenbenen en knieën.
Het vuil ophalen houdt de gemoederen overigens flink bezig. Plastic scheiden of niet, betalen voor grofvuil, hondenpoepbakken afschaffen. Het zijn enkele onderwerpen waar de laatste jaren flink over is gebakkeleid. Rode draad is dat de gemeente het nooit goed doet.

Hoogbouw

Op het onderwerp hoogbouw vorige week in deze rubriek kwam een aantal reacties binnen. Pieter Spoek wil ook de andere kant van de medaille belichten (ik was nogal terughoudend): "Bewoners van de Vliepoort wonen met buitengewoon veel plezier. Mensen zoeken de voorzieningen van het centrum liefst op loopafstand. Dat kan alleen gerealiseerd worden wanneer er daar ook hoog gebouwd wordt, zodat meer mensen van de geneugten van het centrum kunnen profiteren.
Verdichting in het centrum heeft dus veel voor met onder andere groei van voorzieningen en verbeterde reismogelijkheden per OV.

Eric Hoenson

Sax en piano bij Sijthoff

muziek n Twee markante jazz-persoonlijkheden: Yuri Honing (saxen) en Wolfert Brederode (piano) treden vrijdag 26 april op in cultuurzaal Sijthoff.

Saxofonist Yuri Honing (1965) is een van de prominentste Nederlandse jazzmuzikanten.

Dit mag onder meer blijken uit het feit dat hij in 2012 de Boy Edgar prijs won: de hoogste onderscheiding in de jazz in ons land. In 2018 won hij de Edison met zijn imposante album: Goldbrun, waarvoor hij alom hoog geprezen werd. Yuri is geïnterviewd door het Nederlands Jazzarchief in de serie Jazzhelden.

Pianist Wolfert Brederode (1974) werkt sinds 1996 als musicus en componist en heeft zich ontwikkeld tot een van de meest authentieke musici van de jongere Nederlandse generatie.

Een verfijnde en gerichte toets, aandacht voor de natuurlijke flow, openheid voor alle soorten muziek en zijn niet aflatende zoektocht naar nieuwe horizonten zijn kenmerkend voor zijn muziek.

Hij debuteerde met ensembles als het Wolfert Brederode Quintet, Nimbus, de Susanne Abbuehl Group en later ook met onder andere het Wolfert Brederode Quartet, Duo Lijbaart/Brederode, Batik en het Yuri Honing Acoustic Quartet. Met onder andere deze groepen heeft hij talloze (Challenge) CD's opgenomen, getoerd en opgetreden op festivals in de gehele wereld.

Naast zijn activiteiten als uitvoerend kunstenaar leverde Wolfert composities voor verschillende theater-, dans- en filmproducties. Wolfert is piano- en ensembleleraar aan de jazzafdelingen van de conservatoria van Tilburg en Den Haag.

Entree: 15 euro, CJP en studenten betalen 10 euro. Het concert in de Doezastraat 1b begint om 20.00 uur.

Leidse Jazzweek naar zinderende finale: winnaars beloont met 1000 euro

Het trio van de Italiaanse pianist Lorenzo Vitolo, met rechts wethouder Yvonne van Delft. | Foto en tekst: Emile van Aelst.

muziek n Leiden is van oudsher een echte Jazzstad, een van de bekendste festivals is natuurlijk de jaarlijkse Leidse Jazzweek in januari dat volgend jaar zijn 40ste editie beleeft.

Naast dit festival zijn er nog twee toonaangevende festivals in de stad. Afgelopen week vierde het festival Jazz in de Kamer haar eerste lustrum. Het festival werd 5 jaar geleden bedacht door saxofonist Bart Wirtz als onderdeel van het toenmalige Rhythm Groove en Bass Festival. De afgelopen jaren heeft het festival haar bestaansrecht bewezen en was vrijwel elke editie uitverkocht. Ook dit jaar waren er weer diverse routes met verschillende muziekstijlen waaruit het publiek kon kiezen. Vijftien Leidenaren hadden hun huiskamer opengesteld voor de verschillende optredens. Muzikanten treden graag op tijdens dit festival omdat de concerten worden gegeven in de intieme setting van Leidse huiskamers. Vrijwel elke artiest was van grote klasse, maar extra bijzonder waren de optredens van de 82 jarige pianist Rob Agerbeek en de Portugese winnares van de Gouden Notekraker 2018 Magda Mendes.

Foto: Jozua Dieleman

Zondagmiddag was in een goed gevulde Breezaal de finale van de Leidse Jazz Award. De elfde editie van dit festival werd gewonnen door het trio van de Italiaanse pianist Lorenzo Vitolo. Uit handen van wethouder Yvonne van Delft ontving hij een cheque van 1.000 euro.

Behalve de cheque won hij ook de kristallen wisseltrofee en een CD opname bij Challenge Records.

De prijs van de Studentenjury ging naar het trio van Alexandre Lesage.

Matthäus Passion onder leiding van Andreas Küppers

n 'Een moment van bezinning en inspiratie'

paasconcert n Barokspecialist en klavecinist Andreas Küppers voert in april Ribattuta Musica aan tijdens Bachs meesterwerk de Matthäus Passion BWV 244. Om het ontroerende verhaal goed te kunnen overbrengen kiest het ensemble voor een kleine bezetting van vocalisten en instrumentalisten. Net als in Bachs tijd zijn de solisten - waaronder Andreas Karasiak, Elvira Beekhuizen, Rosina Fabius en Edward Leach - afkomstig uit het eigen ensemble.

De Matthäus Passion – door velen gezien als een moment van bezinning en inspiratie - wordt op sfeervolle locaties uitgevoerd. In Leiden is dat in de Marekerk op zaterdag 13 april om 19.30 uur.

Bachs beroemdste meesterwerk is een tijdloos verhaal van vriendschap en verraad, eerzucht en opoffering, angst en vertrouwen. In dit monumentale drama herkent iedereen wel iets van zichzelf. Ribattuta Musica wil daarom vooral het verhaal van de Matthäus Passion vertellen.

Dat vraagt om helderheid, expressiviteit en een mate van intimiteit. De keuze van een kleine bezetting van vocalisten en instrumentalisten lag dan ook voor de hand voor artistiek leider Andreas Küppers (1977): "Ik leid de Matthäus Passion van achter het klavecimbel en ben daarmee echt onderdeel van het ensemble. Een bezoek aan de Matthäus Passion is voor ons publiek inmiddels een mooie traditie geworden om jaarlijks een moment van bezinning te nemen. Zowel voor gelovigen als niet gelovigen is een uitvoering van dit monumentaal werk van Bach een bron van inspiratie."

Tournee door Portugal

Het in 2005 opgerichte vocaal ensemble Ribattuta werd in 2016 omgevormd tot vocaal-instrumentaal ensemble Ribattuta Musica. Het ensemble treedt op met repertoire uit de renaissance en barok in authentieke en kleine bezetting. Behalve voor Radio 4 en in de Nederlandse concertzalen zoals Muziekgebouw aan 't IJ, Musis Sacrum en De Doelen ging het ensemble ook op tournee door Portugal en België. De vaste kern bestaat uit 35 professionele musici, instrumentalisten, vocalisten en solisten, allen gespecialiseerd in het uitvoeren van dit historisch repertoire.

Ribattuta Musica en Andreas Küppers staan garant voor een bevlogen samenspel van ervaren ensemblezangers, vocale solisten en instrumentalisten.

Jazz in de kamer viert succesvol lustrum

jubileum n Onderschat Jazz in de Kamer niet: in één gebouw zou het een fors festival zijn geweest met 46 optredens. Maar dan had het publiek alleen naar een podium kunnen kijken en luisteren op minimaal vijf meter afstand.

Bij Jazz in de Kamer is die afstand veel kleiner. Dan zijn de zangers en muzikanten tastbaar. Deze vijfde editie van de intieme huiskamerconcerten was compleet uitverkocht en kreeg extra kleur door van de vijfde route een surprisepakket te maken. Muzikaal gezien zou Jazz in de Kamer een blijvertje moeten zijn in de programmering van het vierdaagse moederfestival Rhythm Groove & Bassfestival. De reacties van de bezoekers geven daar in elk geval voldoende aanleiding voor. Jazz in de kamer voltrok zich in een opvallend ontspannen sfeer. En deze jubileumroute had een hoge kwaliteit: met bijzondere optredens van niet zo bekende twintigers Lady Shaynah en Hans de Wild tot die-hard gitarist Tim Eeijmaal en saxofonist Lo van Gorp die elkaar al 30 jaar kennen.

Fotograaf Sven van der Vlugt viert het zilver

Sven van der Vlugt; voor en achter de camera. | Foto's: Michel ter Wolbeek

n 'Ik maak niet alleen de foto, ik bedenk ook het plaatje'

Passie n Sven van der Vlugt fotografeert nog met evenveel enthousiasme en passie als 25 jaar geleden. Hij treedt elke opdracht goed gemutst tegemoet en weet het vertrouwen van mensen te winnen. 'Dat moet ook', meent de vakgerichte fotograaf. 'Als er iets belangrijk is voor een fotograaf is het 'de klik' met de persoon die op de foto gaat.'

Foto: Sven van der Vlugt

DOOR TEUNTJE VAN DELFT

Duizenden mensen heeft hij inmiddels voor de camera gehad. Uiteraard legde hij daarnaast ook dieren, producten, landschappen en gebouwen op de gevoelige plaat vast. In de jaren dat Sven bekend was als de 'fotograaf van de krant' kreeg hij steeds meer andere opdrachten en richtte hij zich eerst op de particuliere markt en later met nadruk op de zakelijke fotografie. Portretten, teamfoto's, producten en fotografie voor websites en magazines.

Krant

Sven rondde in 1992 de Fotovakschool af en schreef zich in maart 1994 in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig fotograaf. 'Gewoon Sven van der Vlugt Fotografie', zegt hij. 'Duidelijk. In april van dat jaar schoot ik mijn eerste trouwreportage en startte ik als freelance fotograaf van het 'Rode Weekblad' (later Witte Weekblad). Ik maakte actuele foto's van Hillegom tot en met Leiden. Dat was afwisselend werk, goed te combineren en leverde leuke contacten op. Soms word ik nog steeds herkend als Sven van de krant. Ik ben een 'mensenmens' en laat het maken van een foto het liefst gepaard gaan met een gezellig praatje. Ik wil iedere persoon van wie ik een foto maak wat beter leren kennen. Er moet een bepaalde klik zijn, hoe kort het moment ook is.'

Details

Sven van der Vlugt staat bekend als de fotograaf met oog voor detail. 'Ik grijp in als ik iets zie dat niet kan. Niet alleen in bepaalde situaties, maar ook bij een scheve stropdas, een scheef jasje of vieze bril. Herinneringen vervagen, maar beelden blijven bestaan. Het moet daarom wel kwaliteit zijn. Kleine dingen zorgen voor het verschil en maken de vakman. Mensen zijn toch blij dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de persoon en omgeving. Ik maak niet alleen de foto, ik bedenk ook het plaatje. Je moet denken in composities, de setting bepalen. Daarom is goede communicatie zo belangrijk. Wat verwacht men van me en wat is het doel van de foto. De klant moet blij zijn met het resultaat. Het mooie van deze tijd is, dat we foto's ter plekke kunnen bekijken. Uiteraard besteed ik nog de nodige tijd en aandacht aan de nabewerking: uitsnede, contrast en kleur bepalen het eindresultaat. Maar ook kleine oneffenheden wegwerken zoals pukkeltjes, scheerwondjes of rode vlekjes. Het kost tijd om het goed te doen."

Flexibel

Er zijn opdrachtgevers die Sven al bijna 25 jaar in hun hart hebben gesloten. Zoals Rabobank Bollenstreek en Van der Putten/Dunweg. Ook voor het Corso van de Bollenstreek fotografeert hij al meer dan 20 jaar.
'Ik vind fotograferen nog steeds heerlijk om te doen en zou niets anders willen. Ik fotografeer van alles; meest voor de zakelijke markt, portretten en teamfoto's van directieleden en medewerkers, burgemeesters, wethouders en raadsleden, vastgoed, interieurs en business event - maar ook in de familiesfeer; bruiloften, partijen en begrafenissen. Ook dat laatste is dankbaar werk. Het is de diversiteit die het beroep van fotograaf zo aantrekkelijk maakt.'

Aanbod

Binnenkort ruimt Sven zijn archief met negatieven van de bruids- en bedrijfsreportages. Mensen die hier interesse in hebben mogen zich aanmelden.
Heeft hij nog tijd voor hobby's? Hij lacht hartelijk. 'Tegenwoordig sta ik langs de lijn van het voetbalveld. Mijn dochter Noa voetbalt bij FC Lisse en dat vind ik fantastisch. Dat is enorm genieten. Van haar, het team en de saamhorigheid. Zelfs de bardienst, die erbij hoort, is leuk. Mijn leven wordt niet bepaald door de camera, maar hij is er vaak bij. Het blijft een fantastisch beroep. Ik geniet er nog steeds van."

Geweldige bijdrage van benefietgala Pieterskerk

Foto: Mike van Bemmelen. Foto: Mike van Bemmelen

Vrienden n Het jaarlijks benefietgala voor de Pieterskerk Leiden vond plaats op dinsdag 12 maart. Het benefietgala wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Pieterskerk en de opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het bijna 900 jaar oude monument.

Tijdens een geanimeerde en sfeervolle avond trad Anita Meyer op voor de ruim tweehonderd aanwezigen. Ook was er een voordracht van de stadsdichter van Leiden, Marianne van Velzen.

Hagerbeerorgel

In de prachtig uitgelichte Pieterskerk Leiden overhandigden Jan Hoekema (voorzitter Stichting Vrienden van de Pieterskerk) en Henk Gerla (voorzitter van de businessclub Orde van St. Pieter) totaal 33.000 euro aan Rogier van der Sande, voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Pieterskerk Leiden.

Deze gift wordt onder andere gebruikt voor de laatste fase van een recente restauratie van het unieke Van Hagerbeerorgel.

Behoud van unieke geschiedenis

Voor het reguliere onderhoud en het behoud van de unieke geschiedenis en het monument is de Stichting Pieterskerk Leiden afhankelijk van giften van onder andere particulieren, instellingen, bedrijven en fondsen.

Kijk op de website van de Pieterskerk Leiden hoe het mogelijk is het eeuwenoude Leidse monument te ondersteunen: www.pieterskerk.com/steun-ons.

K & G eregast op taptoe

K & G | Foto: archief

feest n Taptoeliefhebbers uit heel Nederland hebben de datum al omcirkeld: zaterdag 29 juni gaan zij naar de Jubileum Taptoe Katwijk op het sportcomplex van VV Katwijk aan De Krom in Katwijk. De Chr. Muziekvereniging DVS Katwijk is 65 jaar en viert feest met een Taptoe met alles er op en er aan, bomvol verrassingen en primeurs.

DVS zal voor het eerst haar show 'The Western Trail' opvoeren. Een speciale gast is K&G uit Leiden. Speciaal omdat zij hun 90-jarig bestaan vieren en ook nog eens aan de wieg stonden van het jarige DVS. De korpsen verzorgen gezamenlijk de spetterende openingsshow. K&G voert ook haar succesvolle show 'Another Night at the Opera' op. Uit Sassenheim is Adest Musica aanwezig met een volledig nieuwe show, 'Stairway to Heaven'. De Flora Band uit Rijnsburg behaalden al vele successen met hun show Britain's Best, die ook op het afgelopen WMC hoge ogen gooide. Al deze succesvolle topformaties nemen die avond hun Juniorenorkesten mee. Als klap op de vuurpijl is er nog een pre-finale waarin de DVS orkesten met een zanger de grote finale zullen inluiden.

Kaarten via de webshop van DVS: webshop.dvskatwijk.nl en kostenen 7,50 euro (achter), 12,50 euro (hoofdtribune onoverdekt) en 15 euro (hoofdtribune overdekt). Een sta-kaartje kost 5 euro en parkeren van de auto is gratis.

BodySwitch opent deur aan Hoge Rijndijk

Vanaf links: Petra Hoek, Margot Lodewijk en Nienke van de Giessen. | Foto: Emile van Aelst.

n Een andere manier om fijner te leven

Streek n Mensen met chronische klachten, willen niets liever dan dat ze hier van worden bevrijd. Maar vaak lopen ze al jaren van de ene naar de andere arts en slikken ze de ene na de andere pillencombinatie. Terwijl een oplossing voor hun situatie zo maar bij hen om de hoek kan liggen; bij BodySwitch!

DOOR JOEP DERKSEN

De gedachte achter BodySwitch is, dat je een andere levenswijze gaat aannemen. Met een combinatie van bewegen, anders eten en een nieuwe gedachtepatroon kun je al veel bereiken op je persoonlijke gezondheid. Of je nu last hebt van chronische vermoeidheid, pijn, slapeloosheid of een burn-out.
Dankzij de uitstekende begeleiding van orthomoleculair KPNI therapeuten Margot Lodewijk (uit Leiden), Nienke van de Giessen (uit Katwijk) en Petra Hoek (uit Noordwijk) kan je een vernieuwd en verbeterd leven beginnen.

Vivian Reijs

De drie therapeuten zijn al jaren actief en hebben nu hun specialiteiten gebundeld in BodySwitch. Deze gezondheidspraktijk opent zondag 24 maart officieel haar deuren en daarmee wordt de mogelijkheid vergroot om jouw eigen leven te optimaliseren.
Die dag wordt de opening verzorgd door niemand minder dan gezondheidscoach en auteur Vivian Reijs.


Drie therapeuten

Lodewijk laat weten: ,,Zoveel mensen slikken veel pilletjes en tabletten tegen hun klachten, maar dat is vaak niet de oplossing. Pillen en tabletten gaan de symptomen tegen en wij helpen juist om de oorzaak van de klachten aan te pakken. We doen dat met uitgebreide gesprekken, waarbij we de diepte in gaan naar het verleden van de cliënt. Zo komen we er achter, wat er speelt.''

Na het invullen van een uitgebreide vragentest, wordt het voedingspatroon, de beweging en stressfactoren doorgenomen. We kunnen ook zien, wat er speelt met de darmen en in het bloed; zo kunnen we gerichter op zoek naar de oorzaak.''

Acht praktijken

Body Switch heeft acht praktijken door het hele land en staat voor de complementaire gezondheidszorg en valt vaak onder de aanvullende verzekeringsvoorwaarden.
De therapeuten werken actief samen met huisartsen.
Tot mei krijgen alle nieuwe cliënten een introductiekorting van maar liefst 30 euro.

Voor alle duidelijkheid; de therapeuten erkennen het nut van medicijnengebruik: ,,Soms is een antibioticakuur enorm nodig. We zorgen voor een aanvulling. Als je hoofdpijn hebt, kun je een paracetamol nemen. Maar als het chronisch wordt, kun je ook op zoek gaan naar de oorzaak waarom je die hoofdpijn hebt. Vaak is dat chronische stress, die door allerlei zaken veroorzaakt kan zijn. Dingen uit het verleden, rond de geboorte, verkeerde voeding of dat je bij een verkeerde baas werkt.

Het vaatje is langzamerhand gevuld en op een gegeven moment loopt het over.''

Website

Op de website van BodySwitch www.bodyswitch.nl staat heel veel informatie. Therapeut Nienke heeft veel ook veel expertise met autisme en kinderen met ADHD. ,,Bepaalde etenspatronen irriteren de darmwand en kunnen ADHD-verschijnselen veroorzaken'', tippen de experts van Body Switch.

Body Switch, Hoge Rijndijk 154, 2313 KN Leiden, T: 088-0102310, W: www.bodyswitch.nl.

Uitgekookt lekker eten

Johan van Marle. | Foto: pr

n Vraag naar gezonde maaltijden

Vers n De afgelopen tijd zijn vooral de gezondere varianten van de kanten-klaarmaaltijden heel populair.

Dit zijn maaltijden die met verse ingrediënten op een ambachtelijke manier worden bereid zonder kunstmatige toevoegingen en conserveringsmiddelen. "De consument wordt steeds bewuster als het op voeding aankomt", aldus Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt. "Verder zien we twee trends samenkomen. De consument wil steeds gezonder eten en anderzijds is het niet mogelijk om veel tijd in de keuken door te brengen om een gezonde maaltijd op tafel te zetten."

Van Marle ziet verschillende groepen consumenten maaltijden bestelen bij Uitgekookt. Dit zijn senioren die niet zelf meer kunnen koken maar ook werkenden die onregelmatige uren draaien, laat thuis zijn of een eenpersoonshuishouden voeren. De maaltijden hoeven alleen nog maar worden verwarmd in de oven of magnetron. "Met een team van professionele koks bereiden we met veel deskundigheid elke week twintig verschillende gerechten met zowel Hollandse, Oosterse en Mediterrane invloeden. Koken doen we op ambachtelijke wijze met verse en kwaliteitsproducten, dit proeft de consument gelijk."

Even tijd voor een praatje

"Onze bezorgers hebben altijd even tijd voor een gezellig praatje en dat is vooral voor onze oudere klanten erg prettig, vervolgt Van Marle. "Elke keer een bekend gezicht aan de deur." Om de groeiende vraag naar de gezonde maaltijden aan te kunnen is Uitgekookt verhuisd naar een nieuw onderkomen. "Dit geeft ons de mogelijkheid om steeds meer mensen in Nederland blij te maken met een heerlijke maaltijd."

Bestellen kan via www.uitgekookt.nl of bel: 085-0406065.

Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n kijkoperatie?

zorg n De open dag bij Alrijne Zorggroep trok zaterdag 16 maart een slordige 4500 bezoekers voor een kijkje achter de schermen.

Meer dan driehonderd collega's stonden klaar om hun afdeling te presenteren. Bezoekers konden deelnemen aan meer dan veertig activiteiten. Artsen en verpleegkundigen gaven demonstraties en rondleidingen. Er was een mogelijkheid om een longfunctietest doen, zelf te 'opereren' en een kijkje te nemen in de technische ruimtes. Met mensen die op zoek zijn naar een baan, zijn de eerste kennismakingsgesprekken al gevoerd.

Insecten onder de loep

sparen n Naturalis Biodiversity Center en supermarktketen Albert Heijn zetten met ingang van deze week samen insecten in de schijnwerpers.

In de nieuwe spaarcampagne spelen insecten de hoofdrol en kunnen kinderen alles leren over het belang van tientallen meer én minder bekende insecten. Onderdeel van de spaarcampagne is een verzamelalbum waarin boeren en biologen, waaronder Freek Vonk, informatie geven over veertig verschillende insecten.

In de bijbehorende AH Insecten app komen alle insecten in detail tot leven door middel van augmented reality (AR).

Met bijna een miljoen bekende soorten zijn insecten de grootste groep dieren op aarde. Ze zijn onmisbaar voor al het andere leven. Het gaat echter niet goed met de insecten; veel soorten zouden in de komende decennia kunnen uitsterven. Ook in Nederland is er sprake van een sterke achteruitgang van onder meer bijen en dagvlinders. Naturalis en Albert Heijn onderstrepen het belang van biodiversiteit. De afgelopen vijftig jaar is het Nederlandse landschap voor insecten namelijk steeds minder aantrekkelijk geworden.

De actie duurt tot en met 14 april. Voor elke 10 euro aan boodschappen krijgen AH klanten twee insectenplaatjes en een insectenplaktattoo. Het verzamelalbum kost 1,49 euro.

zaken/nieuws

We moeten alles doen om DoCoS in de 2e klasse te houden

Mitchel Klein (Iinks) in actie in het duel met Te Werve (Bron: DoCoS/pr/Ronald van Abswoude)

Prestatie n Het eerste elftal van DoCoS maakt in zijn derde jaar in de tweede klasse een moeilijk seizoen door. Sinds de winterstop verblijft DoCoS in de onderste regionen van de tweede klasse. "We moeten er alles aan doen om in de tweede klasse te blijven", zegt Mitchel Klein, de aanvallende middenvelder en een van de meest constante spelers van DoCoS in dit voetbalseizoen.

Prestatievoetbal is voor de 25-jarige Klein heel belangrijk. "Ik wil zo hoog mogelijk voetballen en ik wil het liefste met DoCoS zo hoog mogelijk voetballen. Het zou heel mooi zijn om in de eerste klasse te voetballen. Hoe hoger je mag voetballen, des te mooier het is. Maar we moeten er nu eerst voor knokken dat we in de tweede klasse blijven. Want we moeten niet weggooien wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd", zegt Klein die dit seizoen een basisplek veroverde.

Dat mag gerust een wonder heten want begin vorige seizoen liep Klein een schedelbreuk op in het duel met Honselersdijk. Meer dan een half jaar later, pas in de allerlaatste competitiewedstrijd, keerde Klein terug. "Het was een verschrikkelijk seizoen. Maar ik ben blij dat ik op en in het veld mag staan."

Musketiers

Mitchel Klein speelt bijna zijn hele voetballeven bij DoCoS. Dat hij ooit begon bij Roodenburg – "ik speelde daar in de F- en E-jeugd" – is eigenlijk alleen bij hem zelf bekend. Samen met topscorer Chris van Empel, doelman Mitchel van Abswoude en linksback Rowin Peet hoort Mitchel Klein – de vier musketiers - tot de groep die met DoCoS in de vierde klasse in 2010 begon. "Ik speelde toen eigenlijk nog in de A1, maar mocht af en toe invallen."

Prestatievoetbal

Klein behoorde altijd tot de basisselectie die onder leiding van Joop Lankhaar en Nico van der Salm in drie jaar tijd promoveerde door kampioen te worden in de vierde klasse (2013) en derde klasse (2016). "Ik hing er wel altijd een beetje tussen, maar ik wil in het eerste spelen. Ik wil ook prestatievoetbal spelen. Bovendien is het leuk om in het eerste elftal te spelen. Vroeger keek ik als jeugdspeler tegen het eerste elftal op. Michael van Voorthuijzen speelde toen al in het eerste en om nu samen met hem in het eerste te spelen, dat is heel mooi."

Vier keer per week naar DoCoS

Dromen van voetbal is voor Luc van Antwerpen dromen over Lionel Messi. De zestienjarige verdedigende middenvelder van DoCoS B1 (tegenwoordig JO17-1) weet dat hij nooit voetbalprof wordt, maar heeft toch zijn voetbaldromen. "Ik wil zo hoog mogelijk voetballen bij DoCoS."

Voor een overstap naar de blauwwitte stadgenoot hoeft niemand te vrezen. "Ik heb niets met UVS. Al mijn vrienden voetballen bij DoCoS. Vier keer per week ben ik bij DoCoS: twee keer om te trainen, een keer voor een wedstrijd en dan gaan we vaak als vrienden nog een keer om te voetballen", vertelt Van Antwerpen, 4VWO-scholier aan het Leonardo College.

Door zijn vrienden en zijn oudere broers – Jeroen, die een voetbalpauze heeft ingelast, en Ruud die in het derde speelt – begon hij al in de mini-F bij DoCoS. Met zijn gedrevenheid kwam Luc al snel in de selectiejeugdteams. "Op selectieniveau in de eerste klasse spelen is leuk, zeker als dat ook nog samen kan met vrienden. Met de E1 heb ik zelfs hoofdklasse gespeeld en een voetbalfinale in het ADO-stadion. Dat was heel mooi." Remco van Waveren en Bart Mittelmeijer zijn de selectietrainers van DoCoS JO19-1 zoals alle eerste en tweede teams van DoCoS opgeleide selectietrainers hebben. "Ik heb Bart al drie jaar en van hem leer ik het meeste: vooral hoe ik tactisch moet staan." Winnen staat voor Luc voorop, maar dat valt wat tegen nu leeftijdsgenoot Shairon Mhanni is doorgeschoven naar het eerste elftal. Zijn voormalige teamgenoot loopt zelfs stage bij ADO. "Hij was bij ons in de aanval de beste, in het middenveld en in de verdediging."

Luc van Antwerpen: 4 keer p. wk. naar DoCoS (Foto: DoCoS/pr)

Gratis lid worden van DoCoS

Voor de jongste jeugd is er aan 't eind van het seizoen een voetbaldiploma (Foto: DoCoS/pr/Ed Kooreman) Foto: Ed Kooreman

De grassprieten komen in het voorjaar tot leven. De trainingen worden, zeker na het verzetten van de klok komend weekend, weer snel allemaal bij daglicht afgewerkt. Wie wil beginnen met voetbal begint bij DoCoS, de leukste voetbalclub van Leiden waar vele tientallen vrijwilligers zich inzetten om elke avond trainingen te verzorgen en van elke zaterdag een voetbaldag te maken. Jeugdspelers krijgen op de DoCoS-huldigingsdag aan het einde van het seizoen een voetbaldiploma.

Wie geïnspireerd door Frenkie de Jong wil gaan voetballen, kan nu al lid worden en hoeft voor de rest van het seizoen geen contributie te betalen. Wie jonger is dan 11 jaar en komend seizoen zijn debuut wil maken als voetballer hoeft het eerste seizoen geen contributie te betalen. Meer informatie: www.docos.nl Aanmelden kan door te mailen naar: lidworden@docos.nl

Aikido Centrum Leiden viert 25 jarig bestaan

SAMSUNG CSC

Jubileum n Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Marc Jongsten Aikido Centrum Leiden (ACL) is gestart: "We vieren dit jubileum met een weekend eind maart vol workshops, lezingen en trainingen. Ik ben er trots op dat boeddhist en wetenschapper Han de Wit en ook sinoloog en filosoof Woei-Lien Chong komen spreken. " Marc Jongsten is 6e dan aikido maar geeft inmiddels ook les in de Chinese disciplines Tai Chi en Chi Kung.

Groei Marc Jongsten start dojo ACL in het universitair sportcentrum. Omdat de dojo uit zijn voegen groeit, verplaatst hij de trainingen in 2002 naar de sportzaal van het toenmalige ROC aan de Toussaintkade.

Zes dagen

Daar begint Marc Jongsten ook met het geven van workshops en bedrijfstrainingen, onder de naam Budo in Business.
In 2010 verhuist de dojo naar de huidige locatie: de sportzaal aan de PC Hooftlaan 13 (t.o. de ELS basisschool.


Hier kan iedereen zes dagen in de week terecht. Het jongste lid van de dojo is 7 jaar, het oudste lid is over de zeventig.

Levenskunst

Voor Marc Jongsten zijn Aikido, Chi Kung of Tai Chi meer dan alleen een vorm van sport of gymnastiek: "Je kunt elk van deze disciplines ook beoefenen als filosofie voor het dagelijks leven. Als een handleiding die helpt om je leven te leiden vanuit een spiritueel perspectief. Dit noem ik Levenskunst." Omdat dit voorzag in een behoefte richtte Marc twee jaar geleden de stichting Levenskunst Nederland op. Deze stichting is er voor mensen die op een actieve manier met levensvragen aan de slag willen. Bijvoorbeeld door middel van meditatie, krijgskunst, muziek of dans.

Samenhang

Al deze bewegingsvormen hebben volgens Marc Jongsten hetzelfde doel: "Je leert je lichaam steeds beter te gebruiken als ondersteuning van mentale processen waardoor je je leven steeds soepeler kunt leiden. Daarom ga ik me nog meer richten op de samenhang tussen Aikido, Tai Chi en Chi Kung."

Proefles

Wil je een keer kijken of meedoen? Iedereen is welkom voor een gratis proefles Aikido, Tai Chi of Chi Kung!

www.aikidoleiden.nl

Leiden wielerstad voor "Het Groene Hart"

Joop Zoetemelk zet zijn handtekening. (Foto Joop Wesseling) Foto Joop Wesseling

Start en Finish zaterdag 23 maart bij Swift

Swift n Voor de 13e keer wordt op zaterdag 23 maart de Joop Zoetemelk Classic verreden. Deze bijzonder fraaie fietstocht voor de cyclo sportieve toerfietser gaat door "Het Groen Hart" in de Randstad. Er worden op zaterdag 23 maart zo'n 4500 deelnemers verwacht die, allemaal een afstand naar keuze 50, 75, 100 of 150 kilometer, op hun eigen tempo kunnen rijden. En Joop zelf is erbij.

Sven in actie met VVSB tegen AJAX.

In aantal deelnemers is het de grootste fietstoertocht in de Randstad. Deze toerfietstocht wordt georganiseerd door de Leidse wielervereniging Swift, die dit jaar 100 jaar bestaat. De naam van Joop Zoetemelk Classic, is gekozen omdat Joop Zoetemelk, Nederlands grootste wielrenner, zijn wielercarrière bij Swift begon als jeugdrenner. Joop Zoetemelk is in het verleden onder meer Nederlands kampioen, Olympisch kampioen en wereldkampioen wielrennen geweest. Ook heeft hij de Tour de France en de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is opgegroeid in Rijpwetering en heeft in zijn jonge jaren getraind op de fietspaden en wegen die zijn opgenomen in deze toerfietstocht. Joop is ook dit jaar weer zelf aanwezig bij de start en als de conditie het toelaat fietst hij ook deel van het parkoers van dit evenement.

Elke leeftijd

Het leuke van deze tocht is dat hij door iedere toerfietser van elke leeftijden gereden kan worden. De oudste deelnemers zijn rond de 80 jaar, terwijl de jongste deelnemers 12 jaar oud zijn. Bijzonder is dat ook veel dames aan de tocht deelnemen. Toerfietsen is al lang geen mannensport meer, ook de dames staan op sportief gebied "hun mannetje". De routes zijn volledig uitgepijld en onderweg zijn verzorgingsposten waar alle deelnemers wat te drinken en te eten krijgen. Inschrijven kan alleen bij voorinschrijving via: www.swift-joopzoetemelkclassic.nl met als deadline 18 maart 2019.

Inschrijven kost €12,50. Groepen kunnen met minimaal 10 personen inschrijven voor €10 per groepsdeelnemer.

Sven Verlaan van VVSB naar UVS

Overstap n VoetballerSven Verlaan (24) is volgende seizoen in het shirt van UVS te bewonderen. Sven kwam enkele jaren uit voor de jeugdopleiding van ADO Den Haag en speelde vervolgens voor UVS.

In 2013 tekende hij op 18-jarige leeftijd een opleidingscontract bij FC Twente, dat een samenwerkingsverband had met UVS. Hij werd toegevoegd aan de selectie van Jong FC Twente dat vanaf seizoen 2013/14 uitkwam in de Eerste divisie. Hij debuteerde in augustus 2014 met een 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Almere City FC, toen hij in de 87e minuut inviel voor mede-debutant Hidde ter Avest. In de tweede helft van het seizoen had Verlaan geregeld een basisplaats als centrale verdediger in het team.

FCTwente

Door financiële problemen bij FC Twente en de terugkeer van Jong FC Twente naar de belofte competitie werd het aflopende contract van Verlaan aan het eind van seizoen 2014/15 niet verlengd. Hij tekende daarop een eenjarig contract bij FC Den Bosch. Verlaan debuteerde voor zijn nieuwe club op 30 augustus 2015 in een met 5-2 verloren wedstrijd tegen Sparta. Dit seizoen speelt Sven bij VVSB wat in de 2e divisie uitkomt en gaf hij in januari aan dat hij aan het einde van het seizoen de Noordwijkerhouters verlaat.

Carrière

Sven geeft aan dat hij zich meer op zijn maatschappelijke carrière wil richten en zijn hele leven niet meer alleen wordt beheerst door voetbal. Dit is ook een van de redenen dat hij voor UVS heeft gekozen en wil graag zijn steentje bijdragen om UVS te helpen om de stap verder omhoog maken.

Weetje: het komende seizoen zal Sven met zijn broer Lars voor het eerst in zijn voetbalcarrière samen gaan spelen.

Kampioenschap binnen bereik Sporting Trigon

Euforie n Zelf winnen van een lastige tegenstander (26-29) en dan bij het verlaten van het veld horen dat concurrent BEP verrassend ruim verloren heeft van de nummer 3 van de plaatsingslijst.

Hoe groot kan de euforie dan zijn, want met nog twee wedstrijden te gaan en drie punten vóór op de volgers is de winnende eindstreep in zicht, maar ook binnen bereik. Zaterdag ontvangt Trigon Koag, dat samen met BEP het volgers duo vormt. De ploeg van John van Duuren heeft aan een punt genoeg om Koag op een niet meer te overbruggen afstand te houden en bij eventueel gelijk eindigen met BEP telt het voor Trigon voordelige onderlinge resultaat. Maar los van deze bespiegeling moest de Leidse koploper eerst het klusje in Amersfoort opknappen. MIA staat op een gevaarlijke plek en heeft punten nodig. Daarvan was in de eerste helft niet veel te merken, want Sporting was in principe heer en meester. Wel 1-0 achter, maar dat was snel hersteld (1-3). De schutters waren weer scherp. Het scoreverloop was er ook naar, want na 2-5 kon de thuisclub tot 7-9 Trigon redelijk achterna zitten, maar bij rust was het verschil verruimd (10-15). De verwachte gelopen koers werd het toch niet helemaal na de hervatting. MIA kreeg ineens de geest en het zuivere schot en aan Leidse zijde werden opgelegde kansen en doorbraken niet doeltreffend benut. Het werd 12-17 en 15-19, de opponent sloop dichterbij maar toch had coach van Duuren niet het gevoel dat "we hier een punt zouden verspelen". Ook niet toen het verschil, met nog 4 minuten te spelen en de 23-27 tussenstand, alsmaar kleiner werd en MIA bij het ingaan van de laatste 60 seconden tot op een punt genaderd was (26-27). Van Duuren: "ik was ervan overtuigd dat we in de volgende aanval zouden scoren"en dat gebeurde ook. Zelfs nog een keer en dat leverde de 26-29 op met het kampioenschap binnen handbereik. Doelpunten: Ferry Janssen (10x), Gerald van Dijk (8x), Mandy Bekooy (4x), Marc Meulenbeld en Jan Willem van der Gugten (elk 3x) en de jarige Danya Kling.

Een kleine greep uit de vele activiteiten die er in Leiden te doen zijn. De volledige agenda staat op: www.visitleiden.nl.

Opening

woensdag 20-3, 14.00-16.00 uur

is de opening van de derde Betovertuin aan de Albertine Agnesstraat in Leiden-Noord. De opening wordt verricht door wethouder Martine Leeuwis.

Concert

zaterdag 23-3, 16.00 uur

bespeelt Harm Jansen het orgel in de Marekerk. Op het programma staan werken van Mendelssohn en J.S. Bach. Vrije toegang. Deurcollecte na afloop. Zie voor meer informatie www.marekerk.nl/muziek.

Jazz optreden

zondag 24-3, 15.00 uur

is er een optreden van Jasper van 't Hof bij Jazzpodium Hot House, Middelstegracht 123. Hij staat bekend om zijn virtuoze techniek en innovatieve spel, kwaliteiten die hem tot een van dé smaakmakers van de Europese jazzscene hebben gemaakt. Je kan zeggen dat hij in Europa bekender is dan in Nederland. Hij komt met zijn nieuwe B.E. trio, bestaande uit contrabassist Stefan Lievestro en drumtalent Jamie Peet.

Signeersessie

zondag 24-3, 11.30 - 12.30 uur

van niemand minder dan Peter Buwalda. De auteur signeert zijn langverwachte roman Otmars zonen bij boekhandel Kooyker, Breestraat 89. Het boek is lovend door de pers ontvangen en het lijkt hiermee het succes van zijn debuut Bonita Avenue (2010) te overstijgen. Genomineerd voor twaalf literaire prijzen, waarvan hij er vijf won.

Lezing

maandag 25-3, 19.30-21.45 uur

The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse houdt een lezing over 'Een spirituele kijk op duurzaamheid'.

Alles over Nepal

dinsdag 26-3, 20.00 uur

Terry Elsten houdt een geologische lezing over Nepal in buurthuis De Kooi, Driftstraat 49. Toegang is gratis.

Vesperdienst

vrijdag 29-3, 19.00-19.45 uur

in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 houdt de Doopsgezinde gemeente een meditatieve vesperdienst met muziek, lezen van een meditatieve tekst en zingen van een lied. De stilte staat echter centraal.

Dansfeest

zaterdag 30-3, 22.00-3.00 uur

is in Club Jaune, Hogewoerd 18, een Old School Disco Party, het 30+ dansfeest van Leiden. Entree: 10 euro inclusief twee drankjes. E-tickets: mail je 06-nr naar: info@jaune.nl.

Vertelling

vrijdag 29-3, 17.00 uur

is Nico Dijkshoorn bij boekhandel Kooyker in de Breestraat. Hij vertelt over zijn boek Ooit gelukkig. Na het overlijden van zijn ouders blijft hij achter; het gezin waar hij altijd over klaagde is niet meer.

Bij Nico groeit het besef dat hij misschien wel meer op zijn vader lijkt dan hij zou willen. Graag reserveren via info@kooyker.nl of 071-3040130.

Blonde Greetje

Ze heet allang geen Greetje meer. Die naam is verdwenen. Net als Janny en Betsy. Greetje heet Chantal of Kimberley of, als ze van jonger datum is, Emma of Julia. Wie weet klinkt haar naam exotisch: Fatima of Maryam. Blond is ze ook niet altijd: bruin mag ook, of rood – erg hip. Misschien spuit ze elke ochtend heur haar blauw. Of ze draagt een hoofddoekje.

Ze woont nog wel altijd in de polder. Niet de polder met een slootje en kleine huisjes en een molentje – die polders bestaan ook al niet meer. Volgebouwd. Nee, de polder van Julia of Maryam is 'bij wijze van spreken'. Heel dit land is één grote polder waarin we met z'n allen wonen. Het is samen pompen of allemaal verzuipen. Wanneer Emma en Fatima niet door hebben dat ze samen dit land moeten runnen, zullen ze allebei verzuipen. Niet meteen in water, maar wel in onoverbrugbare tegenstellingen, domheid en onbegrip. Dit land heeft eeuwenlang boven het almaar stijgende en steeds weer dreigende water uit kunnen blijven bestaan door consensus, coöperatie en compromissen. Maar het gebouwtje waar sinds 200 jaar de belangrijkste compromissen werden gesloten is veranderd in een apenrots waar mini-alphamannetjes elkaar te slim af proberen te zijn. Ze komen met kreten, hebben vaak maar één issue en kennen alleen hun eigen belang – vaak niet eens dat van hun achterban. Blonde Greetje en Shirley met het kroeshaar hielden de voeten droog dankzij een welbegrepen gezamenlijk belang. Ze wisten zich ondanks allerlei verschillen deel van een groter geheel. Maar door al die haantjes met hun ge-ik zijn ze danig in verwarring gebracht. De verkiezingen voor de Provinciale Staten worden vertrompetterd als een anti-Rutte-referendum. Zelfs de waterschappen (bij uitstek meer de plaats van deskundigheid en kennis dan van kreten) zijn verpolitiekt. Toch denk ik dat er onder die hoofddoeken en Volendamse mutsjes en modern gestylede kapsels genoeg gezond verstand steekt om al die mallotigheid achteloos terzijde te schuiven. Beste heren en dames politici, dit land redden we samen of we redden het niet. Ik stel me voor dat Greetje en Maryam tegelijk gaan stemmen en dan samen koffie drinken. Met gebak. Leve de gezonde democratie.

(Deze column is geschreven door Egbert van der Weide, emeritus dominee, woonachtig in Warmond en verschijnt wekelijks in deze krant)

Puzzel inzenden!

Wekelijks nemen we in de Leidenaar een puzzel mee. Dat kan zijn een kruiswoordpuzzel, een woordzoeker of Zweedse puzzel. De liefhebber kan dus aan de slag.

Elke week proberen we aan de inzendingen een prijs te verbinden. De oplossing kan worden verzonden naar: redactie@deleidenaar.nl of per post naar Uitgeverij Verhagen t.a.v. de Leidenaar, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. De prijswinnaars worden op de hoogte gesteld en uiteraard maken we de winnaar bekend in de krant.

De oplossing van week 11: cadeaubon. De winnaar: Tony Peters